Publicaties

De Ruijter Strategie zet al ruim 25 jaar de toekomst op de agenda bij overheid en bedrijfsleven.

Cedris eindrapport: Meedoen naar vermogen

In deze vierde en laatste publicatie in het verkenningstraject Agenda van de toekomst 2025 worden zes richtinggevende thema’s beschreven voor Cedris, de SW-bedrijven en de partners in het netwerk.

Artikelen Paul de Ruijter over connected risk

In de FD Outlook van 28 september 2012 stond het dossier connected risk centraal. Paul de Ruijter schreef hierin twee artikelen over het gebruik van scenario’s en visie om met risico om te gaan.

Cedris: scenario’s voor de SW-sector in tekst en beeld

Cedris is de branchevereniging van sociale werkvoorzieningbedrijven. Voor de komende 15 jaar verwacht Cedris enorme verschuivingen in de sector en ontwikkelde met De Ruijter Strategie vier toekomstscenario’s, in woord en beeld.

De SPMC dinner speeches: over dilemma’s en het spreken van dezelfde taal

Tijdens de De Ruijter Scenario Planning Master Class kregen de deelnemers een tweetal dinner speeches voorgeschoteld van ervaren scenario planning practitioners.

Cedris – Agenda van de toekomst 2025

Als brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie in Nederland wil Cedris de onzekere toekomst op lange termijn verkennen en strategische opties ontwikkelen, op basis van scenarioplanning.

Scenario’s woningmarkt

De Ruijter Strategie heeft in 2012 opdracht van DG Wonen, Bouwen en Integratie, op basis van workshops en interviews, scenario’s verkend voor de woningmarkt, de (mogelijke) effecten op de woningmarkt in beeld gebracht en beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Strategisch plannen in tijden van crisis

In turbulente tijden is onze reflex vaak om te beginnen met het oplossen van problemen, vaak ten koste van de focus op de lange termijn en strategisch plannen.

Visie op Velsen 2025

De Ruijter Strategie heeft in 2011 het visietraject van de gemeente Velsen begeleid.

‹‹‹2345678910111213