Publicaties

De Ruijter Strategie zet al ruim 25 jaar de toekomst op de agenda bij overheid en bedrijfsleven.

Cedris – Agenda van de toekomst 2025

Als brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie in Nederland wil Cedris de onzekere toekomst op lange termijn verkennen en strategische opties ontwikkelen, op basis van scenarioplanning.

Scenario’s woningmarkt

De Ruijter Strategie heeft in 2012 opdracht van DG Wonen, Bouwen en Integratie, op basis van workshops en interviews, scenario’s verkend voor de woningmarkt, de (mogelijke) effecten op de woningmarkt in beeld gebracht en beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Strategisch plannen in tijden van crisis

In turbulente tijden is onze reflex vaak om te beginnen met het oplossen van problemen, vaak ten koste van de focus op de lange termijn en strategisch plannen.

Visie op Velsen 2025

De Ruijter Strategie heeft in 2011 het visietraject van de gemeente Velsen begeleid.

CIBG: van scenario’s tot beleidsplan 2012-2015

In 2010 en 2011 begeleidde De Ruijter Strategie een scenario- en visietraject bij het CIBG. De resultaten van dit traject werden verwerkt in het Beleidsplan 2012-2015.

Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden

De Ruijter Strategie heeft in opdracht van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden regionale scenario’s tot 2100 verkend en beschreven.

Strategisch denken binnen gemeentelijke instellingen

Hoe ontwikkel je als gemeentelijke organisatie een langetermijn visie? Behalve met de wensen van politici en burgers zijn er ook ontwikkelingen van buitenaf waar je rekening mee zal moeten houden.

Duurzaamheidsvisie Gemeente Bloemendaal

Duurzaamheid is een belangrijk agendapunt in het collegeprogramma van de gemeente Bloemendaal. Daarom heeft de gemeente een duurzaamheidvisie laten opstellen met medewerking van B&W, de raad en diverse belanghebbenden uit de gemeente.

‹‹‹2345678910111213