Artikelen Paul de Ruijter over connected risk

In de FD Outlook van 28 september 2012 stond het dossier connected risk centraal. Paul de Ruijter schreef hierin twee artikelen over het gebruik van scenario’s en visie om met risico om te gaan.

In de FD Outlook van 28 september 2012 was het dossier gewijd aan het thema connected risk. Paul de Ruijter schreef hier twee artikelen voor. Zoals in 2011 met de natuurramp in Japan weer werd bewezen, schuilt het grootste risico in het gelijktijdig plaatsvinden van gebeurtenissen die met elkaar samenhangen. Het doordenken van scenario’s kan onverwachte verbanden onthullen en daarmee onzekerheid en dus risico beperken.

In het tweede artikel gaat het over de spanning tussen statistiek (wat je hebt gemeten) en visie (waar je naartoe wilt). Wie te vroeg en te visionair is, loopt risico. Maar wie te lang in het verleden blijft hangen ook.

Lees de artikelen hier.