Publicaties

De Ruijter Strategie zet al ruim 25 jaar de toekomst op de agenda bij overheid en bedrijfsleven.

Nederland verder helpen

Kunnen brancheverenigingen een rol spelen in de manier waarop we in Nederland met een aantal grote uitdagingen omgaan? Volgens Paul de Ruijter in de VM van juni 2011 wel.

Samen verder – Onzekerheid vraagt om visie

In het rapport “Uit Zicht” van de WRR wordt ervoor gepleit om “voorspellen” in de ban te doen en te accepteren dat er veel onzekerheid is. Opiniestuk door Paul de Ruijter.

Creating a Bigger Pie

Een bijdrage aan het jaarlijks congres van de American Society of Association Executives in Los Angeles. Een artikel van Saskia Stolk, Paul de Ruijter, Constantijn Dolmans en Jules Lejeune waarin zij het belang van internationalisering voor brancheverenigingen benadrukken.

Vergrijzing wordt kans voor de publieke sector

Een artikel van Paul de Ruijter en Saskia Stolk
VM – juni 2010 – #18

Strategisch HR-management in de zorg

Een artikel van Renate Kenter

De grote uittocht

Bekijk hier ‘De grote uittocht’, het eindrapport van de toekomstverkenning Arbeidsmarkt & Publieke Taken.

Monitoring the future. Building an early warning system for the Dutch Ministry of Justice

door Lineke Botterhuis, Patrick van der Duin, Paul de Ruijter en Peter van Wijck,
gepubliceerd in Futures

Strategische Verkenningen bij Defensie

Het rapport van het interdepartementale verkenningstraject “Krijgsmacht 2030″ mag dan in 2010 al zijn gepubliceerd, de scenario's zijn in de turbulente wereld van 2022 nog altijd relevant en plausibel.

‹‹‹345678910111213