Publicaties

De Ruijter Strategie zet al ruim 25 jaar de toekomst op de agenda bij overheid en bedrijfsleven.

Regionale Deltascenario’s Rijnmond-Drechtsteden

De Ruijter Strategie heeft in opdracht van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden regionale scenario’s tot 2100 verkend en beschreven.

Strategisch denken binnen gemeentelijke instellingen

Hoe ontwikkel je als gemeentelijke organisatie een langetermijn visie? Behalve met de wensen van politici en burgers zijn er ook ontwikkelingen van buitenaf waar je rekening mee zal moeten houden.

Duurzaamheidsvisie Gemeente Bloemendaal

Duurzaamheid is een belangrijk agendapunt in het collegeprogramma van de gemeente Bloemendaal. Daarom heeft de gemeente een duurzaamheidvisie laten opstellen met medewerking van B&W, de raad en diverse belanghebbenden uit de gemeente.

Nederland verder helpen

Kunnen brancheverenigingen een rol spelen in de manier waarop we in Nederland met een aantal grote uitdagingen omgaan? Volgens Paul de Ruijter in de VM van juni 2011 wel.

Samen verder – Onzekerheid vraagt om visie

In het rapport “Uit Zicht” van de WRR wordt ervoor gepleit om “voorspellen” in de ban te doen en te accepteren dat er veel onzekerheid is. Opiniestuk door Paul de Ruijter.

Creating a Bigger Pie

Een bijdrage aan het jaarlijks congres van de American Society of Association Executives in Los Angeles. Een artikel van Saskia Stolk, Paul de Ruijter, Constantijn Dolmans en Jules Lejeune waarin zij het belang van internationalisering voor brancheverenigingen benadrukken.

Vergrijzing wordt kans voor de publieke sector

Een artikel van Paul de Ruijter en Saskia Stolk
VM – juni 2010 – #18

Strategisch HR-management in de zorg

Een artikel van Renate Kenter

‹‹‹345678910111213