Publicaties

De Ruijter Strategie zet al ruim 25 jaar de toekomst op de agenda bij overheid en bedrijfsleven.

Creating a Bigger Pie

Een bijdrage aan het jaarlijks congres van de American Society of Association Executives in Los Angeles. Een artikel van Saskia Stolk, Paul de Ruijter, Constantijn Dolmans en Jules Lejeune waarin zij het belang van internationalisering voor brancheverenigingen benadrukken.

Vergrijzing wordt kans voor de publieke sector

Een artikel van Paul de Ruijter en Saskia Stolk
VM – juni 2010 – #18

Strategisch HR-management in de zorg

Een artikel van Renate Kenter

De grote uittocht

Bekijk hier ‘De grote uittocht’, het eindrapport van de toekomstverkenning Arbeidsmarkt & Publieke Taken.

Monitoring the future. Building an early warning system for the Dutch Ministry of Justice

door Lineke Botterhuis, Patrick van der Duin, Paul de Ruijter en Peter van Wijck,
gepubliceerd in Futures

Strategische Verkenningen bij Defensie

Het rapport van het interdepartementale verkenningstraject “Krijgsmacht 2030″ mag dan in 2010 al zijn gepubliceerd, de scenario's zijn in de turbulente wereld van 2022 nog altijd relevant en plausibel.

Spelen we Schaak of Go?

Hoe scenarioplanning organisaties al decennia lang helpt om beter voorbereid te zijn op crises.

Strategische toekomstvisie gemeente Heemskerk

In 2009 heeft De Ruijter Strategie met de gemeente Heemskerk een visie op de toekomst geformuleerd op basis van een trendverkenning en scenario’s.

‹‹‹345678910111213