Duurzaamheidsvisie Gemeente Bloemendaal

Duurzaamheid is een belangrijk agendapunt in het collegeprogramma van de gemeente Bloemendaal. Daarom heeft de gemeente een duurzaamheidvisie laten opstellen met medewerking van B&W, de raad en diverse belanghebbenden uit de gemeente.

Duurzaamheid is een belangrijk agendapunt in het collegeprogramma van de gemeente Bloemendaal. Daarom heeft de gemeente in 2010 een duurzaamheidsvisie laten opstellen met medewerking van het college van B&W, de raad en diverse belanghebbenden uit de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een visualisatie van thema’s en doelstellingen en een actieprogramma voor verschillende termijnen. De Ruijter Sustainability heeft dit traject voor de gemeente Bloemendaal begeleid en de verschillende documenten in nauwe samenwerking met de gemeente opgesteld.

Duurzaamheid wordt dikwijls ondergebracht bij de afdeling Milieu, maar heeft een duidelijk integraal en afdelingoverstijgend karakter. Om de neuzen dezelfde kant op te laten wijzen is een gemeenschappelijke visie op duurzaamheid noodzakelijk. Wat is het precies en waar kan de gemeente duurzaamheid actief oppakken? Door de laatste trends en ontwikkelingen inzichtelijk te maken worden deelnemers in een workshopachtige setting bewust gemaakt van de thema’s die er toe kunnen doen. Thema’s die vrijwel altijd terugkeren zijn verduurzaming van (bestaande) bouw, duurzame mobiliteit, duurzame inkoop, kringloopeconomie (C2C), duurzaam bedrijfsleven en de duurzaamheid van de eigen gemeentelijke organisatie. Door het uitspreken van een ambitieniveau kunnen vervolgens een aantal acties worden benoemd, deze vormen samen een routekaart. Omdat duurzaamheid afdelingen overstijgt is samenwerking geboden, bijvoorbeeld bij (her)inrichting van een gebied. Vastgoed, sociale voorzieningen, economie, leefbaarheid en mobiliteit ontmoeten elkaar. Duurzaamheid kan daarmee een belangrijke katalysator worden voor een andere manier en verbetering van samenwerking.

Meer weten over dit project? Bel Jolanda van Heijningen: (020) 625 02 14, of mail naar jolanda@deruijter.net.