Verzekeraars

In een complexe wereld waarin bijna dagelijks nieuwe, onderling met elkaar verbonden risico’s ontstaan en de claimcultuur naar Amerikaans voorbeeld opmars doet, is verzekeren een vakgebied waar uiterste deskundigheid voor benodigd is. Deze deskundigheid toont zich onder andere in het kunnen doordenken van wat vandaag nog niet tastbaar is, om een stap vóór te kunnen lopen op de realiteit en daar je bedrijfsvoering op af te kunnen stemmen. Immers, het hele principe van verzekeren is gebaseerd op het feit dat je het doet vóórdat er iets gebeurt.

Scenarioplanning helpt hierbij; het combineren van trends en onzekerheden tot een set relevante, plausibele en verrassende toekomstscenario’s levert een instrument op waarmee u kansen en bedreigingen kunt identificeren waar u zich nu al op kunt voorbereiden.

De Ruijter Strategie heeft bij zowel het Verbond van Verzekeraars als bij verschillende verzekeraars scenario- en strategietrajecten begeleid. Bij Nyenrode Business Universiteit is Paul de Ruijter bovendien executive lecturer Scenarioplanning voor onder meer het PE-programma Deskundigheidsbevordering waaraan via het Verbond vele verzekeringsprofessionals deelnemen.
Vanaf 2016 wordt voor verzekeraars verplicht dat ze hun eigen solvabiliteit toetsen met behulp van de ‘Own Risk and Solvency Assessment’ (ORSA). Hierdoor is scenariodenken voor verzekeraars niet langer een nice-to-have, maar een must-have om de toekomst succesvol tegemoet te gaan.

De Ruijter Strategie werkt op dit thema nauw samen met dr.ir. René Doff, expert en publicist op het gebied van risicomanagement bij financiële instellingen.

Om beter voorbereid te zijn op kansen in de toekomst, heeft het Verbond voor haar leden het InsuranceLAB geopend, een multifunctionele, high tech ingerichte werkruimte. De ruimte is zeer geschikt voor interactieve innovatiesessies, trendverkenningen of scenarioworkshops, waarbij u in een inspirerende ruimte nadenkt over bijvoorbeeld productontwikkeling, business modellen of uw bedrijfsstrategie. Als één van de externe partijen voor de facilitatie van workshops in het lab heeft De Ruijter Strategie meegedacht en geadviseerd over de inrichting en de mogelijkheden voor werkvormen om tot innovatie te komen. Bekijk deze korte impressie:

Wilt u meer weten over onze dienstverlening voor verzekeraars? Neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 625 02 14, of mail naar Jolanda van Heijningen: jolanda@deruijter.net