Reinier Hattink

"Goed voorbereid zijn is beter dan hopen dat het goed komt"

Drs. Reinier Hattink studeerde Sociaal Economische Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, Inlichtingenstudie aan de Universiteit van Amsterdam en werd opgeleid tot scenarioschrijver aan onder meer de New York Film Academy.

Sinds 2023 is hij als strategieconsultant, scenariodenker en procesbegeleider werkzaam bij De Ruijter Strategie. Hiervoor was Reinier werkzaam als Strategisch Adviseur bij Defensie. Nog altijd is hij als reserveofficier verbonden aan de krijgsmacht.

Hattinks interesseveld ligt op het gebied van veiligheidsvraagstukken, geopolitiek en megatrends. Hoewel deze onderwerpen zich buiten ons bereik afspelen, zijn ze van grote invloed op ons allemaal. Reinier helpt mensen, bedrijven en organisaties graag bij het inzichtelijk maken van de effecten en het inspelen hierop. Zijn brede vorming en interesses maken hem een lateraal denker die domeinoverstijgend kan werken.
Reinier heeft veel ervaring in het ontwerpen en begeleiden van wargames en andere serious games. Deze creatieve werkvormen helpen deelnemers nieuwe routes naar de toekomst te ontdekken en beter voorbereid te zijn op wat er mogelijk op hen af komt. Goed voorbereid zijn is beter dan hopen dat het goed komt; hoop is een slechte strategie voor de toekomst.

In 2018 ging Reiniers film ‘De Inspirator’ in Tuschinski in première. In zijn vrije tijd schrijft Reinier nog altijd graag verhalen en scenario’s. Daarnaast is hij actief in natuurbeheer en -behoud, zowel daadwerkelijk met zijn laarzen in de modder, als op bestuurlijke vlak in commissies en verenigingen.