Woningcorporaties

Er staat woningcorporaties de komende jaren veel te doen. De tekorten op de woningmarkt zijn schrijnend, de wachtlijsten lopen op. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen moeten overal veel huizen bijgebouwd worden, en snel! Tegelijkertijd moeten bestaande woningen worden verduurzaamd. Corporaties beschikken echter niet over oneindige middelen om deze taken te vervullen: in de krappe arbeidsmarkt is het lastig de juiste mensen te vinden en lasten als de verhuurderheffing stonden de laatste jaren investeringen in de weg. Ondertussen wordt ook het speelveld steeds complexer. Vanwege de vergrijzing hebben huurders bijvoorbeeld steeds meer zorgbehoeften, waardoor woningcorporaties de samenwerking moeten zoeken met zorgpartijen. Hoe kunnen woningcorporaties in deze complexe situatie toch proactief de toekomst tegemoetzien?

De Ruijter Strategie helpt woningcorporaties deze uitdagingen het hoofd te bieden en strategisch vooruit te kijken naar de toekomst. De afgelopen jaren hebben we strategietrajecten begeleid bij woningcorporaties van uiteenlopende formaten en in verschillende contexten.

Vaak richten we de strategietrajecten van onze klanten zo participatief mogelijk in, wat betekent dat we zo veel mogelijk stakeholders betrekken bij de strategievorming. Denk bijvoorbeeld aan wethouders, ambtenaren, zorg- en welzijnspartijen, eigen medewerkers, brandweer, politie, netbeheerders, onderhoudsbedrijven en natuurlijk de huurders. Door al deze partijen mee te nemen in de strategieontwikkeling zorgen we ervoor dat alle relevante perspectieven gehoord worden. Deze participatieve inrichting van het traject creëert draagvlak voor het uiteindelijke plan én versterkt de relatie met stakeholders. We kunnen het proces daarbij flexibel op maat inrichten; met online sessies, fysieke bijeenkomsten of een combinatie daarvan.

Onze strategietrajecten besteden ook ruime aandacht aan de risico’s en kansen die de toekomst met zich meebrengt. We hebben gemerkt dat lang niet alle woningcorporaties zich bewust zijn van de strategische risico’s die zij lopen. Zo kan schaarste aan bouwmaterialen, bijvoorbeeld als gevolg van een pandemie, ervoor zorgen dat woningbouwprojecten stil komen te liggen. Maar ook de voortschrijdende verduurzaming van woningen brengt risico’s met zich mee. Er loopt door een pand met zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen bijvoorbeeld meer elektriciteit, waardoor de kans op brandschade toeneemt. Via onze methode laten we uw corporatie over de toekomst nadenken langs verschillende scenario’s, waardoor u inzicht krijgt in de manier waarop risico’s met elkaar samenhangen en verbonden zijn. Diezelfde scenario’s laten u overigens ook zien waar de strategische kansen liggen!

Bij het inschatten van risico’s en kansen en het ontwikkelen van een toekomststrategie is het een goed idee om contact te leggen met collega-woningcorporaties. Wij kennen de best practices van woningcorporaties die u voorgingen in het nadenken over de toekomst, en kunnen bijeenkomsten faciliteren waarin u met andere corporaties kennis en ervaring uitwisselt.

Wij ondersteunden al de volgende woningcorporaties: de Alliantie, Intermaris, Laurens, Lefier, Meander, Omnia Wonen, Pré Wonen, Rochdale, UWOON, Vestia, Vivare, de Woningstichting, Woonbron, De Woonschakel, Woonstad Rotterdam en Woonzorg.

Andere relevante projecten waar we aan hebben meegewerkt:

Wilt u meer weten over hoe wij u van dienst kunnen zijn? Neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 625 02 14, of mail naar Jolanda van Heijningen: jolanda@deruijter.net