Woonvisie 2020 Hardenberg zet bewoner centraal

Begin 2014 is de woonvisie 2020 van de gemeente Hardenberg vastgesteld en aangenomen.

Bijna een jaar heeft de gemeente Hardenberg gewerkt aan een nieuwe woonvisie voor 2020, waarin de woonbehoefte van de bewoners centraal staat. Het woonbeleid van de gemeente Hardenberg biedt ruimte voor bewoners, met specifieke aandacht voor jongeren, senioren en mensen die zelf niet voor een woning kunnen zorgen. Vanwege de onzekere situatie op de woningmarkt wordt in de visie rekening gehouden met verschillende scenario’s. Duurzaamheid loopt als een rode draad door de Woonvisie.

Voor de komende twee jaar wordt vooral uitgegaan van een scenario waarbij de rente laag blijft en er nauwelijks economische groei is. Daarom worden er de komende twee jaar maatregelen genomen die geen hoge kosten of grote investeringen met zich meebrengen. Daarnaast zijn in de visie robuuste maatregelen uitgewerkt die passen in alle scenario’s.

De Ruijter heeft samen met het projectteam van de gemeente Hardenberg dit project begeleid en de trendanalyse en de woonvisie geschreven. Bij dit traject dienden de nationale woningmarktscenario's van het Ministerie van BZK als basis.

Meer weten over het ontwikkelen van een (woon)visie? Neem contact op met Jolanda van Heijningen op (020) 625 02 14 of mail naar jolanda@deruijter.net