Ondernemingsplan de Woningstichting

De Woningstichting in Wageningen heeft een nieuw ondernemingsplan opgesteld, samen met de hele organisatie en externe netwerkpartners, zoals huurders en de gemeente.

Tussen nu en 2030 moet er veel gebeuren op het gebied van wonen. Vanwege het grote woningtekort moet er veel gebouwd worden, maar ondertussen wordt in de maatschappij ook de roep om verduurzaming steeds luider. De woningmarkt is krap en mensen komen steeds moeilijker aan een betaalbare, passende woning. Daarnaast vragen sommige buurten om extra aandacht en investeringen om de leefbaarheid op peil te houden. Woningcorporaties staat veel te doen, maar ze beschikken niet over oneindige middelen; kostenposten als de verhuurdersheffing zetten hen financieel zelfs nog verder onder druk.

In de regio Foodvalley zijn de opgaven relatief groot. De Woningstichting staat meer te doen dan ooit, met minder middelen, terwijl het speelveld steeds ingewikkelder wordt. Zo is het beleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondanks de vergrijzing, waardoor je als woningcorporatie met steeds meer partijen moet samenwerken, zoals zorgaanbieders, de politie en de gemeente. Vanwege de grote opgaven heeft de Woningstichting focus en scherpe prioriteit nodig. De ambities moeten niet alleen voor de managers en werknemers helder zijn, maar voor álle betrokkenen partijen bij sociale huur in Wageningen. Dat was dan ook de inzet van de Woningstichting in het proces naar een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2021-2025.

Tijdens het traject is de Woningstichting het gesprek aangegaan met een breed scala aan betrokkenen en belanghebbenden, van medewerkers en leidinggevenden tot wethouders, ambtenaren, zorg- en welzijnspartijen, andere woningcorporaties en natuurlijk huurders. Zo is het gelukt om tot twee keer toe álle netwerkpartners rond volkshuisvesting en sociale huur in één (digitale) kamer te krijgen: the system in a room. In die sessies konden alle partijen open en eerlijk hun input geven om tot een gedeeld beeld over de opgaven rondom sociale huur te komen. Daarin zijn ook de rollen en verantwoordelijkheden tussen partijen en de Woningstichting afgestemd. Het traject vond door corona noodgedwongen geheel online plaats, maar dat heeft niet afgedaan aan de betrokkenheid van medewerkers en netwerkpartners, de kwaliteit van het proces en de mate waarin de vooraf gestelde doelen konden worden bereikt.

In dialoog met alle netwerkpartners heeft de Woningstichting drie prioriteiten voor de komende periode bepaald, in volgorde van belang: meer mensen een thuis geven, wonen betaalbaar houden en voor elke huurder een fijne buurt creëren. Inmiddels is de visualisatie van deze prioriteiten al terug te vinden op onder andere het raam van het kantoor van de Woningstichting en op de Buurtbus. Zo is het plan voor iedereen zichtbaar. De Woningstichting gebruikt het plan intern, om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en met medewerkers het gesprek over de toekomst te blijven voeren, maar ook extern, om haar visie en ambities duidelijk te maken aan huurders, gemeente en netwerkpartners. Het plan geeft focus aan medewerkers en netwerkpartners. De titel, Een betaalbaar thuis in een fijne buurt, geeft dat mooi weer.

Inmiddels hebben betrokken huurders, netwerkpartners en alle Wageningse raadsleden uit handen van de Bestuurder van de Woningstichting een exemplaar van het ondernemingsplan gekregen. Het doel is immers om er samen voor te zorgen dat meer mensen een thuis geboden wordt in Wageningen, ongeacht hun portemonnee.

Meer weten over hoe we dit traject samen met de Woningstichting hebben aangepakt? Bel (020) 625 02 14 of mail Jolanda van Heijningen.