Ondernemingsplan

Als de routekaart er eenmaal is, moet de organisatie in beweging komen en blijven. Uw medewerkers moeten geïnspireerd raken en zich betrokken voelen bij de strategie. Dat kan bijvoorbeeld door de strategie een plek te geven in het ondernemingsplan, waarin de organisatie de agenda voor de komende 3-5 jaar opstelt.

Door dit plan gezamenlijk op te stellen en plaats te laten bieden aan missie, visie en routekaart voor de langere termijn, ontstaat een gedeelde blik op de nabije en verdere toekomst.
Met het uitvoeren van het ondernemingsplan komt de organisatie in beweging. Deze beweging kunt u op gang brengen en houden door mensen regelmatig samen laten te werken in workshops, waarin zij naar de buitenwereld en naar de eigen koers kijken om te bepalen of deze nog met elkaar in overeenstemming zijn. Onze ervaring met het plannen van regelmatige vervolgsessies binnen strategietrajecten is dat mensen een gezamenlijke blik ontwikkelen op de weg naar de toekomst en dat het enthousiasme voor het uitvoeren van de routekaart en het ondernemingsplan groeit.
Een goed voorbeeld daarvan is het ondernemingsplan van woningcorporatie Intermaris, dat via een participatief proces met medewerkers en huurders tot stand is gekomen.

Wilt u meer weten over hoe De Ruijter Strategie u kan ondersteunen bij het opstellen van een routekaart en ondernemingsplan en het ontwerpen van een proces waarin uw medewerkers betrokken en aangehaakt blijven?
Neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 625 02 14, of mail naar Jolanda van Heijningen: jolanda@deruijter.net