De Routekaart

Routekaart
Als een organisatie scenario’s heeft verkend, de visie heeft bepaald en opties heeft verzameld, is het tijd om tot actie over te gaan. Daarvoor is een stappenplan, oftewel een routekaart (roadmap) nodig. Dit is wat in de praktijk wordt gezien als ‘de strategie’ van een organisatie.
De routekaart beschrijft in praktische stappen waar de organisatie nu staat (de missie), waar ze in de toekomst naartoe wil (visie) en welke acties ze daartoe moet ondernemen. Daarnaast bevat de routekaart idealiter ook een rolverdeling: wie doet wat, wanneer en hoe? Belangrijk is bovendien dat er in de routekaart altijd ruimte is voor kleine koerswijzigingen, als de veranderende context daarom vraagt. Zo blijft de organisatie wendbaar, zonder de bestemming uit het oog te verliezen.

De laatste tijd wordt er veel over routekaarten gesproken bij de transities naar duurzame energie en naar de circulaire economie. Dat zijn langjarige processen met veel stakeholders die allemaal een eigen rol spelen in het succesvol realiseren van zo'n transitie. Een routekaart is dan letterlijk de 'wegwijzer' waar deze partijen zich aan vast kunnen houden. Idealiter wordt de routekaart ook met zoveel mogelijk belanghebbende partijen samen opgesteld, zodat het draagvlak van meet af aan voldoende is.

Routekaarten zijn onderdeel van de strategie van bedrijven en instellingen en daarom zijn ze vaak niet beschikbaar om te publiceren. De Ruijter Strategie was betrokken bij het ontwikkelen van routekaarten over Energy Efficiency in Buildings voor de World Business Council for Sustainable Development. Ook heeft De Ruijter voor pensioenfondsen routekaarten ontwikkeld in de richting van hun visie op de langere termijn.
Wilt u meer weten over hoe we u kunnen ondersteunen bij het opstellen van en routekaart? Neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 625 02 14, of mail naar Jolanda van Heijningen