Risicomanagement

Van oorsprong is een risk manager inkoper en beheerder van verzekeringen, gericht op het beheersen van operationele risico’s. Door het toenemende belang van compliance bij een bedrijf zijn juridische en financiële onderwerpen een vast onderdeel geworden voor risk managers en daarmee is hun rol veranderd.

Inmiddels is de risk manager de rechterhand van de CEO en/of CFO. Veel operationele risico’s zijn namelijk ook strategisch van aard, helemaal in de huidige volatiele wereld. Zo brengt een dalende dollar niet alleen een valutarisico met zich mee, het verandert ook de inkoop- en productieprijzen en daarmee de concurrentiepositie van een bedrijf. Dit kan vervolgens weer invloed hebben op de marktaandelen en zorgt er dus voor dat valutaschommelingen strategische risico’s met zich mee brengen. Dit heeft Volkswagen bijvoorbeeld doen besluiten om in 2008 een deel van de fabricage naar Amerika te verplaatsen om zich zo te wapenen tegen de zwakke dollar (FD, 14 mei 2008). Door alleen te kijken naar mogelijkheden om het valutarisico financieel te beheersen, bijvoorbeeld door het afsluiten van valutaswaps, FRA’s of futures, wordt voorbijgegaan aan operationele mogelijkheden om te profiteren van een lage dollarkoers, zoals het verplaatsen van productie activiteiten. Hiermee verandert de rol van de risk manager van inkoper en beheerder van verzekeringen naar adviseur van de directie. De risk manager kan inschatten welke risico’s op het bedrijf afkomen en kan deze risico’s bovendien kwantitatief maken.

Door af en toe eens de tijd te nemen om een blik in de toekomst te werpen en mogelijke ontwikkelingen naast elkaar te zetten, kan een organisatie verschillende, mogelijke, risico’s inventariseren. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen bepaalde acties uitgevoerd of “klaargezet” worden , zodat er adequaat gehandeld kan worden indien een dergelijke gebeurtenis zich voordoet. Hiermee kan de downside van de risico’s verminderd worden en kan er bovendien geprofiteerd worden van de mogelijke upside.
De Ruijter Strategie helpt organisaties na te denken over mogelijke toekomstige risico’s en, nog veel belangrijker, welke mogelijkheden de organisatie heeft om de risico’s om te zetten in kansen. Daarnaast Geeft De Ruijter colleges Enterprise Risk Management aan studenten op de Universiteit van Amsterdam.

De Ruijter Strategie werkt al jaren samen met toonaangevend adviseur in risicomanagement Aon. Lees het interview met Paul de Ruijter over toekomstige risico’s in het Aon jaarmagazine Community en een interview met Paul de Ruijter over het gebruik van de optietheorie als brugfunctie tussen scenarioplanning en conditionele budgetten in Wrap-up.

Wilt u meer weten over wat we voor uw risk management kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 625 02 14, of mail naar Jolanda van Heijningen: jolanda@deruijter.net