Paul de Ruijter

"Er bestaan geen slechte scenario's, alleen slechte voorbereidingen."

Ir. Paul de Ruijter (Bedrijfskundig Ingenieur, Universiteit Twente) werkt al meer dan 25 jaar als begeleider van scenario- en strategieprojecten. Hij ontwikkelde zijn expertise bij Shell Group Planning in Londen, bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in Amsterdam en bij Global Business Network in de VS.
Sinds 1996 werkt Paul met zijn team als De Ruijter Strategie aan internationale strategieprojecten voor overheden, brancheverenigingen en bedrijfsleven. Daarnaast is hij Distinguished Lecturer voor Universiteit Nyenrode, waar hij bij professionals en bestuurders het belang van een toekomstbestendige koers op de agenda zet.

Met De Ruijter Strategie heeft Paul honderden projecten begeleid, o.a.:

 • "Energie in de gebouwde omgeving 2050" voor Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • "Toegevoegde waarde installatiesector in energietransitie" voor UNETO-VNI
 • “Future of Global Tax” voor Vertex (USA)
 • “Oog voor de toekomst”, “Toekomst Betalingsverkeer”, “Rentescenario’s” voor de Rabobank
 • “Onzekerheid verzekerd” over de toekomst van verzekeren voor het Verbond van Verzekeraars
 • “Samen bouwen aan goed pensioen”, visietraject voor het ABP
 • “De grote uittocht” voor BZK, de werkgevers en vakbonden in de publieke sector
 • “Energy Efficiency in Buildings” en “Biotechnology scenarios 2000-2050” voor de World Business Council for Sustainable Development
 • “Defensie Verkenningen”, “Justitie Over Morgen”, “Nationale Veiligheid” en “De Elektronische Burger” voor verschillende ministeries
 • Diverse verkenningen voor de gemeenten als Almere, Amersfoort, Amsterdam, Zaanstad, Heemskerk, Velsen en Utrecht

Paul is auteur van:

 • Scenario Based Strategy: Navigate the Future (Routledge, 2014), ISBN 978-1-4724-3717-4 (met Henk Alkema; ook beschikbaar als e-book).
 • Klaar om te wenden. Handboek voor de strateeg (Scriptum, 2011), ISBN 978-90-5594-712-6 (met Saskia Stolk en Henk Alkema).
 • 'Viewing Futures Network: Collaborative Learning and Innovation at Rabobank', in: Bill Sharpe en Kees van der Heijden eds., Scenarios for Success. Turning Insights into Action (John Wiley & Sons Ltd., 2007), ISBN 978-0-470-51298-2.
 • Vereniging met toekomst. Scenario's en strategie voor branche- en beroepsorganisaties (VM Uitgevers, 2006), ISBN 978-90-808943-6-5 (met Hans-Peter Lassche).

... en co-auteur van:

 • A.N.G. Jansen e.a., Regeren is vooruitzien! Scenario's maken en gebruiken voor beleidsontwikkeling, wetgeving en handhaving (Expertisecentrum Rechtspleging en Handhaving, 2007), ISBN 90-807303-2-7.
 • Philip J. Idenburg e.a., Oog voor de toekomst. Over marketing en consumenten in een veranderende samenleving (Scriptum, 2004), ISBN 978-90-559433-1-9.
 • Maarten J. Aalders e.a., Overheid en industrie: in vijftig jaar van industrialisatie naar kenniseconomie (Teldersstichting, 1999).

In zijn vrije tijd is Paul fervent zeiler en danser en reist hij met zijn vrouw graag naar avontuurlijke bestemmingen.