Missie & Visie

Waartoe zijn we op aarde (missie) en waar willen we naartoe (visie) zijn misschien wel de belangrijkste vragen die een organisatie zichzelf regelmatig moet stellen.

Missie

Voordat u zich bezint op uw strategie is het een goed idee om even terug te gaan naar de basis; de missie. Wanneer uw organisatie niet weet ‘waartoe ze op aarde is’, kan ze uit koers raken. Wat is de missie van de organisatie en welke kernwaarden horen daarbij? En wat is de succesformule, oftewel het business idee? Het vaststellen of bevestigen van de missie is een logische eerste stap om het strategieproces te beginnen.

Weten waar je staat en waar je goed in bent is essentieel wanneer je een strategie bepaalt voor de (middel)lange termijn. De ondersteuning van een externe, onafhankelijke partij helpt vaak om de juiste vragen op tafel te krijgen. De Ruijter Strategie begeleidde o.a. het CIBG in de aanloop naar haar Beleidsplan 2012-2015 in het formuleren van de missie en het succesverhaal.

Visie

Naast het ontwikkelen van toekomstscenario’s en het bepalen van de opties die je als organisatie hebt om in die scenario’s succesvol te kunnen zijn, is het belangrijk welke visie u voor ogen heeft voor de toekomst. Waar wilt u met de organisatie naartoe? De visie is een denkbeeldig referentiepunt (‘stip aan de horizon’) waarmee u toekomstige strategische keuzes helder kunt maken. Door als organisatie (bedrijf, bestuur, instelling) samen met alle belanghebbenden na te denken over de visie, ontstaat er een gedeeld referentiepunt. Dat kan ervoor zorgen dat de organisatie in de jaren daarna gemakkelijker richting die visie koerst omdat iedereen de blik in dezelfde richting heeft.

De Ruijter Strategie heeft bij diverse organisaties gezamenlijke visietrajecten begeleid, zoals:

Wilt u meer weten over hoe De Ruijter Strategie u van dienst kan zijn bij het ontwerpen en uitvoeren van missie- en of visietrajecten?
Neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 625 02 14, of mail naar Jolanda van Heijningen: jolanda@deruijter.net