Pensioenfondsen

Scenario-analyse, visievorming en Eigenrisicobeoordeling (ERB)

De ontwikkelingen in het Nederlandse pensioenlandschap volgen elkaar in rap tempo op. Omgaan met alle veranderingen op de korte termijn is een dagtaak geworden. Maar pensioenen gaan per definitie over de lange termijn en daarom is zaak om het vizier op de lange termijn te richten. Is uw pensioenfonds bijvoorbeeld klaar voor het nieuwe pensioenstelsel? En hoe wendbaar kunt u meebewegen met andere toekomstige veranderingen in de politiek, de economie en het toezicht? Het vormen van een toekomstvisie als sturingsmiddel zal u helpen een plan te maken waar uw stakeholders recht op hebben. Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken, maar we kunnen ons wel een voorstelling maken van verschillende toekomstscenario’s en ons op die manier voorbereiden op wat de toekomst mogelijkerwijs brengt.

De Ruijter Strategie heeft aantoonbare ervaring met langetermijnverkenningen in de pensioensector (ABP, PGGM, BPL, UWV Pensioenfonds, Aon), zowel in de bestuurskamer als in de uitvoering van strategie- en visietrajecten, zowel bij kleinere als bij de grootste pensioenfondsen. Wij ontzorgen pensioenfondsbesturen en ondersteunen ze op hun weg naar een robuuste toekomstvisie. Op een planmatige manier doorlopen we met u een proces waar al uw stakeholders bij worden betrokken. Dit doen we om input te vergaren en draagvlak te creëren voor de uitkomst van de visievorming. Het bestuur van het pensioenfonds zit tijdens dit proces in de driver seat, passend bij hun rol. U blijft doen waar u goed in bent en gezamenlijk zorgen we dat u klaar bent en blijft voor de toekomst. Het levert u het sturingsmiddel om op lange termijn te kunnen blijven opereren en waardevaste pensioenen te kunnen aanbieden. Op die manier hebben we Pensioenfonds ABP geadviseerd en ondersteund in het proces naar de nieuwe visie. Het trendrapport dat ten grondslag lag aan deze visie vindt u hier.

Hoe ziet een visietraject bij een pensioenfonds er ongeveer uit?

  • Intake: kennismaking en doelstelling bepalen
  • Individuele interviewronde bestuursleden
  • Inleiding met bestuur en bestuursbureau over trends, scenario’s, visie en opties
  • Sessie met bestuur waarin de visie in concept wordt geformuleerd
  • Wij werken de conceptvisie uit
  • Sessies met deelnemers, sociale partners en toezichthouder over het concept
  • Vaststellen visie in het bestuur

Het formuleren van een visie en het verkennen van toekomstscenario's helpt ook bij de Eigenrisicobeoordeling (ERB), die pensioenfondsen periodiek (tenminste driejaarlijks) bij toezichthouder DNB moeten inleveren. De Pensioenfederatie heeft in haar Servicedocument Eigen risicobeoordeling beschreven hoe een ERB er concreet uitziet. De Ruijter Strategie heeft op basis hiervan een aanpak ontwikkeld om pensioenbesturen en bestuursbureaus hierbij methodisch en operationeel te ondersteunen. Zie hier een beschrijving van deze ERB-aanpak.

Ook pensioenuitvoerders ondersteunen we bij het verkennen van de toekomst. Zo hebben we PGGM begeleid bij een verkenning samen met VGZ en Espria/Woonzorg: ‘Wonen, zorg en pensioen 2030’.
DRS ondersteunt bovendien Nyenrode Executive Education bij haar programma’s op het gebied van pensioenen. Daar delen we onze methodes om met scenario’s te werken en tot een gedragen visie te komen. Ook inhoudelijk delen we daar onze inzichten op actuele thema's als duurzaamheid en maatschappelijke, technologische en politieke ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over onze ondersteuning van visievorming, Eigenrisicobeoordeling en strategie bij pensioenfondsen of pensioenuitvoerders? Neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 625 02 14, of mail naar Jolanda van Heijningen: jolanda@deruijter.net.