Beleid

Regeren is vooruitzien! Het maken van beleid vraagt per definitie om goed zicht op de toekomst. Of het nu gaat om een bestemmingsplan voor een nieuw te ontwikkelen gebied, een beleidsplan voor de (middel)lange termijn, een woonvisie, beleid voor wetgeving en handhaving, of beleid aangaande de decentralisaties bij gemeenten.

De Ruijter Strategie ondersteunt voortdurend beleidstrajecten bij Rijksoverheid, gemeenten en overheidsinstellingen, soms op basis van scenario’s die al eerder door een andere organisatie zijn ontwikkeld. Een kleine greep:

  • ‘Regeren is Vooruitzien’, in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelde handleiding om proactief beleid te ontwikkelen en te handhaven.
  • ‘Scenario’s Woningmarkt’, scenarioanalyse in samenwerking met Ministerie van BZK, daarna gebruikt door gemeentes en woningcorporaties voor bepaling beleid.[/li
  • ‘Strategienota 2011-2015’, Data Archiving and Networked Services (DANS).
  • Medium-term plan 2015-2019’ (gebaseerd op scenarioverkenning met Paul de Ruijter), OPCW.
  • Diverse beleid t.b.v. nationale veiligheid, door het Ministerie van BZK op basis van de veiligheidsscenario’s van het DG Veiligheid.
  • Beleidsplan CIBG 2012-2015
  • ‘Strategie en meerjarenperspectief’, leermodule voor de Justitie Beleidsacademie van het Ministerie van V&J.