Rijksoverheid

Hoe werk je toekomstgericht in een politieke context? Welke publieke dienstverlening vraagt de maatschappij in de toekomst? Welke, soms strijdige, doelstellingen willen we bereiken en hoe betrekken we alle belanghebbenden? In vergelijking met veel andere landen is de Nederlandse overheid zeer toekomst georiënteerd. Visies op 2030, toekomstverkenningen en strategische rondetafelgesprekken vinden volop plaats; regeren is immers vooruitzien. De Ruijter Strategie werkt regelmatig mee aan scenarioanalyses en faciliteert wekelijks wel ergens een toekomstdebat of een scenarioworkshop. We laten de deelnemers aan zulke trajecten weliswaar uit de waan van de dag loskomen, maar we laten ze niet ‘zweven’. Op het juiste moment landen ze stevig in de Hollandse klei. ‘Kop in de wolken, maar de voeten op de grond’. En de uitkomsten van het proces geven we weer in heldere, goed onderbouwde en bondige rapporten.
De afgelopen vijftien jaar heeft De Ruijter Strategie verschillende ministeries, maar ook het COA, de KLPD, de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie ondersteund bij toekomstverkenningen en strategietrajecten. Daarbij was altijd aandacht voor interactief werken met stakeholders en het opbouwen van interne competenties. Ook was er vaak sprake van interdepartementale samenwerking, bijvoorbeeld bij de verkenningen van het ministerie van Defensie.
De Ruijter Strategie heeft onder meer de volgende ministeries ondersteund:

Wilt u meer weten over onze dienstverlening voor de Rijksoverheid? Neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 625 02 14, of mail naar Jolanda van Heijningen: jolanda@deruijter.net