Gemeenten

Er komt de laatste jaren vanuit de Rijksoverheid steeds meer op het bordje van de gemeente te liggen. Nieuwe taken en verantwoordelijkheden die vragen om een doordachte langetermijnvisie, maar die tegelijkertijd de operationele taken in rap tempo verveelvoudigen en beslag leggen op de capaciteit. Het doorbreken van een dergelijk spanningsveld vraagt om strategisch inzicht en een gezamenlijke visie. Het begint met een proces binnen de gemeentelijke organisatie, waar vervolgens ook de buitenwereld bij betrokken kan worden. Gebruik maken van elkaars kennis, perspectief en denkkracht; samen het grotere plaatje zien.

Met haar Klaar om te wenden-methode biedt De Ruijter Strategie ondersteuning en houvast aan gemeentesecretarissen en wethouders, maar ook aan ambtenaren en raadsleden, door een gestructureerd proces te leveren voor strategieontwikkeling. De Ruijter Strategie biedt (desgewenst digitale) workshops aan waar gebruik wordt gemaakt van interactieve brainstormtools, zoals Mentimeter en Miro. Middels een methodische begeleiding worden de missie en de visie geformuleerd en de nachtmerries en dromen besproken die op het pad naar de toekomst liggen. Deze verschillende scenario’s worden verkend en staan aan de basis van de koers richting de toekomstvisie. Dit proces leidt idealiter tot een veerkrachtige strategie en daarmee een wendbare organisatie.

De Ruijter Strategie heeft de afgelopen jaren in heel Nederland gemeenten begeleid bij het verkennen van de toekomst en het ontwikkelen van een visie. Uiteenlopende projecten voor een diversiteit aan gemeenten als Amsterdam, Hilversum, Enschede en Koggeland geven de toepasbaarheid aan van de Klaar om te wenden-methode. Zie hieronder een lijst met voorbeelden van samenwerkingen met gemeenten. Daarnaast werkt De Ruijter Strategie samen met VNG Risicobeheer en VNG Connect Academie in het geven van masterclasses bedoeld voor wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen, strategisch beleidsmakers en concerncontrollers. Deze trainingen in Scenariodenken brengen theorie en praktijk samen in een interactief programma dat verzorgd wordt door experts uit het vak.
Bovendien hebben we VNG Risicobeheer ondersteund bij het maken van een bijsluiter voor het werken met de scenario’s van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB.

Bekijk hier ook de aflevering van 'VNG Dialoog in coronatijd' die geheel gewijd is aan het belang van scenarioplanning binnen gemeenten, met medewerking van senior consultant Renate Kenter.

Andere voorbeelden van gemeenten die we hebben ondersteund in strategische en/of visie-trajecten:

Lees ook deze artikelen van onze consultants:

Wilt u meer weten over onze dienstverlening aan gemeenten? Neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 625 02 14, of mail naar Renate zelf: renate@deruijter.net.