Publicaties

De Ruijter Strategie zet al ruim 25 jaar de toekomst op de agenda bij overheid en bedrijfsleven.

Toekomstverkenning Publieke Dienstverlening 2035

Voor de Staat van de Uitvoering verkent De Ruijter Strategie trends en scenario's rondom de dienstverlening van de overheid naar burgers en ondernemers.

Gemeente Amsterdam onderzoekt vertrouwenstrends

De gemeente Amsterdam heeft zeven maatschappelijke trends over het vertrouwen tussen burger en overheid in kaart gebracht.

Omgaan met onzekerheid in de pensioensector

De pensioensector staat voor niet één, niet twee maar voor drie transities tegelijkertijd.

Trendrede 2024

Op 1 december 2023 vond in een vol Pakhuis de Zwijger de jaarlijkse TrendRede plaats.

Omgevings- en Beleidsverkenning gemeente Dronten

Voor de 'Integrale visie op 2035' van de gemeente Dronten heeft De Ruijter Strategie een Omgevingsverkenning en een Beleidsverkenning uitgevoerd.

COA Meerjarenstrategie 2025 & addendum

De wettelijke taak van het COA is het opvangen en begeleiden van asielzoekers. In de meerjarenstrategie staat hoe het COA die taak samen met partners willen realiseren.

Toekomstbestendig Curaçao

Accountants keken vooruit naar de toekomst van Curaçao op het congres van NBA en DCAA.

Scenariodenken aan de UvA

Al meer dan tien jaar geven de strategie-experts van De Ruijter Strategie onderwijs over scenariodenken en strategie aan de Amsterdam Business School.

12345678›››