Toekomstbestendig Curaçao

Accountants keken vooruit naar de toekomst van Curaçao op het congres van NBA en DCAA.

Op 3 en 4 november 2022 vond in Willemstad het Congres Curaçao plaats, georganiseerd door de beroepsverenigingen voor accountants NBA en DCAA. Twee dagen lang lieten 150 accountants, financials en fiscalisten zich door een gevarieerde groep sprekers meenemen in het thema ‘Toekomstbestendigheid’ – een uitdagend thema voor een beroepsgroep die in het dagelijkse werk vooral naar het verleden kijkt. Door de toenemende onzekerheid in de wereld wordt het ook voor accountants steeds belangrijker om vooruit te kijken en open over de toekomst na te denken.

Namens de Ruijter Strategie leverden Paul de Ruijter en Dennis Hoogland een bijdrage aan het congres. In samenwerking met Arthur Izeboud (Vanberkel, Riskjourney) verzorgden ze een keynote over scenariodenken en presenteerden ze drie mogelijke scenario’s voor de wereld van 2025. Vervolgens gingen de aanwezigen in een workshop aan de slag om de theorie van het scenariodenken toe te passen in de praktijk. Daarbij stond de vraag centraal welke opties en handelingsperspectieven Curaçao zou hebben om in elk scenario met de bedreigingen om te gaan én de kansen te benutten. De workshop leverde veel creatieve ideeën op en liet zien hoe waardevol het kan zijn om gezamenlijk vooruit te kijken naar de wereld van morgen.

Lees meer over het congres op de website van Congres Curaçao.

Wilt u meer weten over hoe De Ruijter Strategie de toekomst op de agenda kan zetten tijdens uw congres of bijeenkomst? Bel (020) 625 02 14 of mail Jolanda van Heijningen.

23 november 2022