Financieel Management

Financieel management (inclusief planning & control) is het geheel van activiteiten, processen en spelregels dat ervoor moet zorgen dat een organisatie de beschikbare middelen zo inzet, dat de doelstellingen worden behaald.
Goed financieel management beperkt zich niet tot de korte termijn maar werkt daarnaast met planningen op de langere termijn. Het moet immers inzichtelijk zijn hoe een organisatie er financieel voor staat, niet alleen volgend maand maar ook volgend jaar en daarna. Dat betekent dat toekomstige onzekerheden en de verschillende opties die de organisatie heeft om deze onzekerheden het hoofd te bieden, een plek moeten krijgen binnen het financieel management. Een goede meerjarenbegroting laat zien op welke wijze strategisch beleid gevolgen heeft voor de baten en lasten en voor het kapitaal en vermogen van een organisatie. De begroting en de vertaling ervan in budgetten bieden uitkomst bij het bewaken van de effectiviteit en efficiency van de middeleninzet.

Bij de meeste meerjarenbegrotingen gaat het vooral om een extrapolatie van cijfers uit het verleden en niet om een financiële vertaling van een dynamische routekaart voor de komende jaren. Met de Klaar om te wenden-methode van De Ruijter Strategie kan deze routekaart worden bepaald, op basis van een verkenning van trends en onzekerheden, scenario’s voor de toekomst en opties voor eigen handelen.

De Ruijter Strategie heeft veel ervaring met het begeleiden van financieel management in omgaan met onzekerheid. De PO-Raad heeft speciaal voor het financieel management in het primair onderwijs de brochure ‘Het meerjarenperspectief – Bouwstenen voor beleid’ uitgegeven, gebaseerd op de Klaar om te wenden-methode van Paul de Ruijter.

Wilt u meer weten over wat we voor uw financieel management kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 625 02 14, of mail naar Jolanda van Heijningen: jolanda@deruijter.net