Omgevings- en Beleidsverkenning gemeente Dronten

Voor de 'Integrale visie op 2035' van de gemeente Dronten heeft De Ruijter Strategie een Omgevingsverkenning en een Beleidsverkenning uitgevoerd.

Op 1 januari 2024 staat de invoering van de Omgevingswet op de planning. Naar aanleiding van deze nieuwe wet zijn gemeenten verplicht een Omgevingsvisie te ontwikkelen, waarin ze allerlei beleidsterreinen samenbrengen in één overzichtelijke visie op de toekomst van de fysieke omgeving.

De gemeente Dronten wil echter verder gaan dan dat. Niet alleen de fysieke, maar ook de sociale en digitale werelden moeten aan bod komen in de toekomstvisie. In de belevingswereld van inwoners zijn deze aspecten toch ook niet los te zien? In samenwerking met de gemeenschap wil de gemeente daarom een Integrale Visie op Dronten creëren voor het jaar 2035, die laat zien hoe onderwerpen als woningbouw, energie, biodiversiteit, veiligheid, gezondheid, etc. met elkaar verbonden zijn.

Voor een visie mag je dromen, maar de gesprekken die de gemeente Dronten met de gemeenschap wil voeren mogen niet helemaal los van de werkelijkheid staan. De gemeente heeft namelijk niet alle factoren zelf in de hand; er zijn genoeg ontwikkelingen in de buitenwereld waarop Dronten geen invloed heeft, maar die wel van grote invloed zijn op Dronten. Om na te denken over de toekomst moet je daarnaast eerst terugkijken naar het verleden: waar komen we als gemeente vandaan? Op welke weg zitten we, en willen we die weg voortzetten of juist een andere richting kiezen? Wat komt er uit de omgeving op ons af waar we onderweg rekening mee zullen moeten houden?

Om het toekomstgerichte gesprek over Dronten op een feitelijke basis te kunnen voeren heeft De Ruijter Strategie in 2022 in opdracht van de gemeente twee verkenningen uitgevoerd: een Omgevingsverkenning en een Beleidsverkenning.

Omgevingsverkenning

De Omgevingsverkenning beschrijft trends en ontwikkelingen in en rondom Dronten die de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op de gemeente. Het stuk besteedt steeds aandacht aan wereldwijde, nationale en regionale ontwikkelingen en de manier waarop die hun weerslag hebben op Dronten. Zo komen brede bewegingen over tijd in beeld, die soms teruggaan tot het ontstaan van de Flevopolder en de gemeente Dronten.

Er is ook veel aandacht voor de manieren waarop Dronten uniek is en dus juist verschilt van andere Nederlandse gemeenten. Ten slotte beschrijft de Omgevingsverkenning de verschillende verwachtingen en onzekerheden die experts hebben uitgesproken voor de toekomst. Om alle informatie in de verkenning overzichtelijk te houden is het stuk onderverdeeld in zeventien thema’s, gebaseerd op de sustainable development goals van de Verenigde Naties.

Beleidsverkenning

Waar de Omgevingsverkenning externe trends en ontwikkelingen beschrijft, laat de Beleidsverkenning zien welk beleid de gemeente Dronten op dit moment al voert om met die externe ontwikkelingen om te gaan. Daarbij is ook aandacht voor het beleid dat landelijke en provinciale overheden voeren en waartoe de gemeente Dronten zich dient te verhouden.

Ook komen de samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente Dronten deel uitmaakt aan bod, en de beleidsdoelen die in deze verbanden zijn vastgesteld. Op de manier geeft de Beleidsverkenning een beeld van de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en het beleid waaraan zij zich op dit moment heeft gecommitteerd.

Na de oplevering van de verkenningen is de gemeente begonnen aan verkennende gesprekken met inwoners, die uiteindelijk zullen leiden tot de definitieve Omgevingsvisie. In 2023 zal de gemeente daarvoor het gesprek aangaan met gelote burgerberaden. De twee verkenningen zullen goed van pas komen om deze gesprekken van de relevante en juiste informatie te voorzien.
Meer weten over dit traject? Kijk op Dronten Ontwikkelt.

Voor meer informatie over onze rol hierin: bel (020) 625 02 14 of mail naar Friso van Nimwegen.