Trendrede 2024

Op 1 december 2023 vond in een vol Pakhuis de Zwijger de jaarlijkse TrendRede plaats.

Geïnspireerd op de Troonrede geeft de TrendRede de temperatuur van de samenleving weer, met een positief kritische doorkijk naar de toekomst.
Sharda Tewari, trendwatcher en strategieconsultant bij De Ruijter Strategie, was dit jaar één van de Redenaren. De Redenaren zijn een select gezelschap van multidisciplinaire en ervaren toekomstverkenners, van techspecialist tot kunsthistoricus en designer. Op basis van de signalen uit de samenleving riepen zij 2024 uit tot het jaar van de Meerwaardigheid.

Het verlangen naar meerwaardigheid komt voort uit de huidige gevoelens van ongemak, onwaardigheid en onwetendheid en tegenstrijdigheid. We schieten in copingstyles om grip te krijgen op de aanhoudende polycrises: vechten, vluchten of (be)vriezen.
Stapstenen voor positieve verandering zijn te vinden in de vorm van protest, ultratransparantie, verantwoordelijkheid afleggen -en nemen en het heroveren van een waardevolle maatschappij.

De Trendredenaren zien in de eerder genoemde ontwikkelingen een ontluikende behoefte aan systeemvernieuwing, ont-systematisering, systeemelastiek en een verschuiving naar open en fluïde systemen. Daarbij zijn alle narratieven en copingstyles nodig. Met iedereen in zijn kracht ontstaat een meerstemmige samenleving; een fluïde wij. De belangrijkste handreikingen daarbij zijn:

1. Omarm het ongemak

We houden het ongemak graag buiten de deur, kopen het af of filteren het weg. Maar zonder wrijving geen glans. Breek dus uit je bubbel en ga het gesprek aan met vreemden. Neem de tijd om je te verdiepen in de perspectieven van anderen, zelfs als ze in eerste instantie oncomfortabel aanvoelen. Ongemakkelijkheid is beide werelden in beeld hebben. Dat schuurt en prikt, maar geeft ook ruimte en energie om dingen te veranderen.

2. Accepteer jouw Homo Ambivalentus

Ambivalentie houdt in dat we tegenstrijdige gevoelens hebben en dit kenmerkt onze levensstijlen bij uitstek. In de media wordt ambivalentie vertaald naar een maatschappij vol tegenstrijdigheden en omschreven in polariserende begrippen. Hierdoor raken we steeds meer vervreemd van levensstijlen buiten onze eigen kringen. Dat ondermijnt het fundament van een samen-leving. Wij pleiten voor een ambitieuze ambivalentie. Niet een verlammende manier van zijn, maar een erkennen van de dubbelheden in de wereld en dat vervolgens glorieus uitdragen.

3. Van meerstemmigheid naar Meerwaardigheid

Juist vanuit die meerdere perspectieven, stemmen en waarden moeten we gaan bouwen aan een betere toekomst. Dus of je nu een traditiebewaker, momentgenieter of wereldverbeteraar bent, gezamenlijk, vanuit verschillende waarden, moeten we werken aan meer waarde en aan meer-waardigheid van onze samenleving. Uiteindelijk willen we immers allemaal hetzelfde: een menswaardig leven voor onszelf en voor onze omgeving.

Meer weten? Lees hier de volledige tekst, of bekijk de video:

U kunt ook contact opnemen met Sharda Tewari.