Gemeente Amsterdam onderzoekt vertrouwenstrends

De gemeente Amsterdam heeft zeven maatschappelijke trends over het vertrouwen tussen burger en overheid in kaart gebracht.

Kritiek op de overheid is van alle tijden en het kunnen uiten ervan maakt een belangrijk onderdeel uit van de democratie. Toch worden de laatste jaren steeds vaker de bekwaamheid, integriteit en betrouwbaarheid van de overheid in twijfel getrokken. De gemeente Amsterdam trekt zich dat aan en onderzoekt op verschillende manieren de vertrouwensband tussen burger en overheid, met het doel deze te verbeteren en bestendigen.

Om een beter beeld te krijgen van de situatie rondom vertrouwen tussen overheid en burger heeft de gemeente in 2023 relevante trends en ontwikkelingen op dit gebied verkend. Daaruit blijkt: de vertrouwensrelatie tussen Amsterdammers en de gemeente speelt zich niet in een vacuüm af. De relatie wordt deels bepaald door de activiteiten die de gemeentelijke organisatie en het bestuur ondernemen, maar deels ook door externe gebeurtenissen en trends waarop de gemeente weinig tot geen invloed heeft. Denk bijvoorbeeld aan de algemene verharding van het publieke debat in Nederland, of aan de opeenstapeling van langslepende maatschappelijke problemen zoals de woningnood en stikstof.

Zulke uitdagingen spelen zich op nationale of zelfs internationale schaal af, dus kan de gemeente ze niet in haar eentje oplossen. Toch ervaart ook de gemeente er de gevolgen van, bijvoorbeeld in de vorm van afkalvend vertrouwen of zelfs openlijk wantrouwen in de overheid als geheel. Er zijn ook positieve externe trends te zien die het vertrouwen ten goede kunnen komen, zoals economische voorspoed en de invoering van de Wet open overheid (Woo).

Al met al biedt het trendrapport een nuttig startpunt voor gemeenten en andere overheidsorganisaties om te bouwen aan de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid, en na te denken over de manier waarop deze zich in de toekomst kan ontwikkelen. De Ruijter Strategie heeft de gemeente Amsterdam bij het ontwikkelen van deze trendverkenning begeleid en ondersteund.

Download het trendrapport op het onderzoeksplatform van de gemeente Amsterdam of hieronder.

Meer weten over hoe wij u kunnen helpen strategische trends en ontwikkelingen te verkennen? Neem contact op met Friso van Nimwegen. Lees ook meer over onze andere diensten voor gemeenten.