Publicaties

De Ruijter Strategie zet al ruim 25 jaar de toekomst op de agenda bij overheid en bedrijfsleven.

De werkloosheid die niet kwam

Scenariodenken en omgaan met onzekerheid in het sociaal domein

Beleidsplan De Woonschakel

Met een participatief strategietraject voor het nieuwe beleidsplan heeft De Woonschakel (Medemblik) een sterke basis gelegd voor samenwerking de komende jaren.

Whitepaper scenariodenken

In samenwerking met Riskonet heeft De Ruijter Strategie het whitepaper Scenariodenken: vooruitzien op C-level gepubliceerd.

Scenariodenken in de publieke sector

In TPC, vaktijdschrift voor public governance, betoogt Paul de Ruijter dat het beter is de onzekerheid van de toekomst te omarmen.

Leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten

Sinds begin 2021 faciliteert De Ruijter Strategie het VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten, voor ambtelijke organisaties die de toekomst op de agenda willen zetten in het lokale bestuur.

Ondernemingsplan de Woningstichting

De Woningstichting in Wageningen heeft een nieuw ondernemingsplan opgesteld, samen met de hele organisatie en externe netwerkpartners, zoals huurders en de gemeente.

Strategische risico's bij woningcorporaties

Gedreven door hun liefde voor het vak gingen docent en student op onderzoek uit.

Scenarioverkenning Enschede 2030

De Ruijter Strategie heeft de gemeente Enschede ondersteund bij het uitwerken van verschillende scenario’s voor de toekomst van de stad.

123456789›››