Publicaties

De Ruijter Strategie zet al ruim 25 jaar de toekomst op de agenda bij overheid en bedrijfsleven.

Leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten

Sinds begin 2021 faciliteert De Ruijter Strategie het VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten, voor ambtelijke organisaties die de toekomst op de agenda willen zetten in het lokale bestuur.

Ondernemingsplan de Woningstichting

De Woningstichting in Wageningen heeft een nieuw ondernemingsplan opgesteld, samen met de hele organisatie en externe netwerkpartners, zoals huurders en de gemeente.

Strategische risico's bij woningcorporaties

Gedreven door hun liefde voor het vak gingen docent en student op onderzoek uit.

Scenarioverkenning Enschede 2030

De Ruijter Strategie heeft de gemeente Enschede ondersteund bij het uitwerken van verschillende scenario’s voor de toekomst van de stad.

"Kijk naar buiten én vooruit"

Interview met Paul de Ruijter in Huis van het Werk over de impact van de veranderende samenleving.

Vier scenario's voor Nederland na corona

Hoe vergaat het Nederland na de coronacrisis? Houden we vertrouwen in de economie of volgt er een diepe recessie? En blijft de overheid investeren of krijgen we bezuinigingen?

Scenario's herstel na corona voor gemeenten

Gemeenten staat na de pandemie heel wat te doen. Het CEP van het CPB geeft aanknopingspunten voor beleid en plannen. Om hiermee te kunnen werken is nu een gemeentelijke bijsluiter beschikbaar.

Toekomstverkenning SUWI 2030

Verkenning naar de toekomst van de uitvoering van werk en inkomen, in opdracht van het Ministerie van SZW.

123456789›››