Beleidsplan De Woonschakel

Met een participatief strategietraject voor het nieuwe beleidsplan heeft De Woonschakel (Medemblik) een sterke basis gelegd voor samenwerking de komende jaren.

In het voorjaar van 2021 was het voor woningcorporatie De Woonschakel in Medemblik tijd voor een nieuw, vierjaarlijks beleidsplan. Het managementteam wilde het beleidsplan in een gezamenlijk proces met de gehele organisatie tot stand laten komen, zodat er van meet af aan voldoende betrokkenheid en draagvlak zou ontstaan voor de plannen. De Ruijter Strategie heeft De Woonschakel ondersteund in het uitdenken en uitvoeren van een interactief, gedragen strategietraject.

Het proces dat uiteindelijk tot het nieuwe beleidsplan heeft geleid, bestond uit twee fasen. Al in de eerste daarvan, de verkenningsfase, heeft het managementteam nadrukkelijk de samenwerking intern en extern opgezocht. Met ondersteuning van De Ruijter Strategie zijn gesprekken gevoerd en interviews gehouden met medewerkers, de Raad van Commissarissen en externe stakeholders als wethouders, ambtenaren en zorgpartijen. Als onderdeel van het verkenningsproces werd ook een enquête gehouden onder huurders en woningzoekenden. Met meer dan duizend reacties heeft het managementteam een goed beeld kunnen krijgen van wat er bij huurders én woningzoekenden speelt.

Met deze inbreng van medewerkers, huurders en stakeholders zijn in de tweede fase, de besluitvormingsfase, keuzes gemaakt en knopen doorgehakt over de richting die De Woonschakel de komende jaren op wil gaan. Het managementteam heeft vervolgens zelf de tekst voor het nieuwe beleidsplan geschreven, met alleen eindredactie van De Ruijter Strategie. De stijl waarin het plan geschreven is, past daardoor perfect bij het karakter van deze West-Friese organisatie: actief en no-nonsense. Na afronding werd het plan gedeeld met de Raad van Commissarissen, de huurders en de medewerkers. Met die laatste groep werd ook gedeeld wat er de komende jaren van hen verwacht gaat worden, want aan het bereiken van de doelstellingen werkt immers iedereen binnen de organisatie mee. Al deze partijen hadden tijdens de verkenningsfase hun visie en ideeën al ingebracht. De inhoud van het nieuwe beleidsplan was daardoor al erg herkenbaar voor hen.

Via dit participatieve proces is De Woonschakel erin geslaagd een goed doordacht en breed gedragen plan op te stellen voor de komende jaren. De grootste prioriteit van de corporatie gaat uit naar het zorgen voor meer geschikte woningen. De woningmarkt heeft jaren op slot gezeten en de tekorten zijn inmiddels schrijnend, en daarom wil De Woonschakel in vier jaar vierhonderd nieuwe woningen bouwen – een stuk meer dan eerder gepland was. Zo kan de corporatie meer mensen een fijn thuis bieden. Andere prioriteiten zijn het betaalbaar houden en verduurzamen van woningen en het vergroten van de leefbaarheid in bepaalde wijken.

Om deze doelstellingen te bereiken heeft De Woonschakel álle medewerkers en álle partijen waarmee ze samenwerkt hard nodig. Samenwerking is dan ook het sleutelwoord voor de komende beleidsperiode, en daarvoor heeft De Woonschakel met dit strategietraject een sterke basis gelegd.

Klik hier om het beleidsplan van De Woonschakel te lezen. Wilt u meer weten over hoe wij woningcorporaties kunnen ondersteunen bij visie, strategie en ondernemingsplannen? Bel (020) 625 02 14 of mail Jolanda van Heijningen.