Scenarioverkenning Enschede 2030

De Ruijter Strategie heeft de gemeente Enschede ondersteund bij het uitwerken van verschillende scenario’s voor de toekomst van de stad.

Het komt niet vaak voor dat een gemeente zo goed weet waar ze over tien jaar wil staan als Enschede. De gemeente geeft sinds 2018 haar strategie vorm aan de hand van vijf overkoepelende opgaven. Weten waar je heen wil is echter nog niet hetzelfde als weten hoe je daar gaat komen, want het blijft altijd onzeker wat er in de buitenwereld gebeurt. Corona bevestigde dat nog maar eens: de pandemie veranderde inhoudelijk niets aan de langetermijndoelstellingen van Enschede, maar wél aan de weg ernaartoe. Toch wilde de gemeente proactief handelen en investeren om sterker uit de crisis te komen. Om in het onzekere landschap te bepalen welke acties daarvoor geschikt waren, schakelde de gemeente Enschede de hulp van De Ruijter Strategie in.

Onder onze begeleiding ging Cockpit053, het strategische expertiseteam van de gemeente, aan de slag met de scenarioverkenning. Bij het proces werden ook veel verschillende partners en belanghebbenden in en rondom Enschede betrokken, waaronder een afvaardiging uit de gemeenteraad. Tijdens sessies, gesprekken en met gedegen onderzoek werden 160 trends in kaart gebracht die tussen nu en 2030 van invloed gaan zijn op de stad. Uit die trends kwamen vervolgens twee kernonzekerheden naar voren: blijft de economie zoals die nu is of gaan we naar een betekeniseconomie? En is het de overheid die in 2030 het roer in handen heeft, of de maatschappij zelf? Zo ontstonden vier scenario’s voor de toekomst van de stad, elk met afzonderlijke eigenschappen en uitdagingen.

De gevonden trends, onzekerheden en scenario’s zijn verwerkt in een scenariorapport dat in maart 2021 is gepubliceerd. Daarnaast is er een filmpje gemaakt waarin de scenario’s visueel worden weergegeven. De toekomstscenario’s zijn inmiddels ook gepresenteerd aan de gemeenteraad. De gemeente Enschede gaat de komende jaren de ontwikkelingen in de stad tegen het licht van de scenario’s houden en bepalen welke acties nodig zijn om de vijf strategische opgaven te bereiken. Zo kan Enschede ondanks alle onzekerheden koersvast blijven.

Wilt u meer weten over deze scenarioverkenning of vrijblijvend de mogelijkheden bespreken voor een scenarioverkenning voor uw organisatie of sector? Neem dan contact op met Renate Kenter of bel (020) 625 02 14.