Whitepaper scenariodenken

In samenwerking met Riskonet heeft De Ruijter Strategie het whitepaper Scenariodenken: vooruitzien op C-level gepubliceerd.

Dit whitepaper legt uit wat scenariodenken is, welke voordelen de methodiek heeft voor bedrijven en organisaties en hoe het ontwikkelen van scenario’s in de praktijk werkt. Het paper bevat ook handvatten en werkschema’s die organisaties op weg helpen bij het uitdenken van hun eigen scenario’s.

Een risico komt zelden alleen: het idee van connected risk geeft aan dat veel risico’s met elkaar verbonden zijn. Een grote brand in een fabriekshal leidt bijvoorbeeld tot financieel verlies, maar ook tot milieu- en misschien zelfs reputatieschade. In het whitepaper betogen Gerrit Vink (Riskonet) en Paul de Ruijter (De Ruijter Strategie) dat het loont om de wereld van risico’s vanuit strategisch perspectief te bekijken, op het hoogste niveau in de organisatiehiërarchie. Door in scenario’s na te denken over de toekomst doe je als organisatie recht aan de verbanden tussen risico’s; elk scenario is namelijk een logisch en samenhangend verhaal over de toekomst. Tegelijkertijd voorkom je dat je je blindstaart op die risico’s, want de scenario’s laten ook de kansen zien de toekomst mogelijk met zich meebrengt.

‘Scenariodenken is als trainen voor de echte wedstrijd,’ aldus Paul in het whitepaper. ‘Als je goed getraind bent, wordt de echte wedstrijd een makkie.’