Publicaties

De Ruijter Strategie zet al ruim 25 jaar de toekomst op de agenda bij overheid en bedrijfsleven.

"Kijk naar buiten én vooruit"

Interview met Paul de Ruijter in Huis van het Werk over de impact van de veranderende samenleving.

Vier scenario's voor Nederland na corona

Hoe vergaat het Nederland na de coronacrisis? Houden we vertrouwen in de economie of volgt er een diepe recessie? En blijft de overheid investeren of krijgen we bezuinigingen?

Scenario's herstel na corona voor gemeenten

Gemeenten staat na de pandemie heel wat te doen. Het CEP van het CPB geeft aanknopingspunten voor beleid en plannen. Om hiermee te kunnen werken is nu een gemeentelijke bijsluiter beschikbaar.

Toekomstverkenning SUWI 2030

Verkenning naar de toekomst van de uitvoering van werk en inkomen, in opdracht van het Ministerie van SZW.

De Toekomst van Marketing

De Ruijter Strategie heeft in opdracht van de Hogeschool Utrecht en NIMA verkend hoe het vakgebied en de functie marketing zich zullen ontwikkelen en wat dat betekent voor toekomstig marketingonderwijs.

NBA/IIA Commissarissensymposium Scenarioplanning

'Hebben we voldoende weerstandsvermogen', was de centrale vraag van het Commissarissen-symposium 2020 van NBA LIO en IIA.

MOOC Principles of Sustainable Finance

Met een andere aanpak kan de financiële sector ervoor zorgen dat onze planeet herstelt en de economie duurzaam wordt, nu en in de toekomst. Maar hoe maken we die transitie?

Toepassingen van de coronascenario's bij Sioo

Inmiddels heeft een aantal organisaties, waaronder Sioo, de De Ruijter coronascenario's gebruikt bij hun eigen specifieke toekomstverkenningen.

12345678910›››