De Toekomst van Marketing

De Ruijter Strategie heeft in opdracht van de Hogeschool Utrecht en NIMA verkend hoe het vakgebied en de functie marketing zich zullen ontwikkelen en wat dat betekent voor toekomstig marketingonderwijs.

De verkenning leverde een aantal thema's op die buiten het vak liggen, maar wel van groot belang zijn. Er zijn scenario's uitgewerkt en voorgelegd aan een grote groep marketingprofessionals.

De beroepspraktijk van marketing is sterk in beweging, onder andere door technologische innovaties. Daarnaast spelen ook maatschappelijke gebeurtenissen een rol, zoals bijvoorbeeld de covid-19-crisis, klimaatverandering, de antiracisme-beweging.

Marketing gaat over het inspelen op en vervullen van behoeften, via het leveren van waardevolle concepten. Vraag is wat de behoeften en waarden van de toekomst zullen zijn, van zowel individuen, organisaties en de maatschappij. Hoe speel je daar als bedrijf of als individu op in? Wat is de rol van marketing in de toekomst? Bestaat marketing zoals we dat nu kennen dan nog of komt er iets anders voor in de plaats? Wat zijn trends en waar gaan ontwikkelingen heen? Zeker als je vooruitkijkt naar de middellange termijn is er veel onzeker.

Bekijk hieronder de 'Lunchbreak' van Hogeschool Utrecht en Nima over dit traject, met vanaf 20:35 een presentatie door Dennis Hoogland over de rol die scenariodenken in deze verkenning heeft gespeeld.

Lees hier meer over de verkenning en de belangrijkste uitkomsten.

Meer weten over deze verkenning of interesse in de mogelijkheden van begeleiding bij een toekomstverkenning? Mail naar Dennis Hoogland.