De werkloosheid die niet kwam

Scenariodenken en omgaan met onzekerheid in het sociaal domein

Aan het begin van de coronacrisis verwachtte men tot een miljoen werklozen. Overheidsinterventies voorkwamen een werkloosheidscrisis, maar hadden zelf weer andere, onvoorziene effecten. Het sociaal domein is complex en onzeker: één verandering kan gevolgen hebben voor het hele systeem. Scenariodenken kan uitkomst bieden in de omgang met deze onzekerheden.

Een artikel in Sociaal Bestek, door Paul de Ruijter en Friso van Nimwegen