Leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten

Sinds begin 2021 faciliteert De Ruijter Strategie het VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten, voor ambtelijke organisaties die de toekomst op de agenda willen zetten in het lokale bestuur.

De achtste bijeenkomst van het leernetwerk vindt plaats in het voorjaar van 2024. Het onderwerp wordt binnenkort bekendgemaakt. Wilt u zich aanmelden of meer informatie ontvangen? Mail naar Renate Kenter.

Gemeenten nemen vaak beslissingen die gevolgen hebben voor de lange termijn. Helaas is ver vooruitkijken voor het lokale bestuur vaak lastig, omdat de urgente problemen in het heden al veel aandacht opeisen. Daarom is in 2021 het VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten opgezet, op initiatief van gemeentestrategen Michael van Riet Paap (Hilversum) en Femke Schaafsma (Almere). Het netwerk biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen tussen ambtenaren over hoe zij de toekomst op de agenda kunnen zetten bij het lokale bestuur.

Het leernetwerk komt eens per kwartaal online bijeen. De agenda wordt bepaald door de deelnemers zelf. In de bijeenkomsten leggen deelnemers de verbinding tussen het strategisch-inhoudelijke perspectief enerzijds, en het financiële perspectief anderzijds, doordat ambtenaren uit beide hoeken bij elkaar gebracht worden. In de informele en verdiepende gesprekken komen naast succesverhalen ook worstelingen en zoektochten aan bod. Inmiddels is het leernetwerk zes keer bijeengekomen, gefaciliteerd door De Ruijter Strategie.

De Ruijter Strategie legt na elke bijeenkomst van het leernetwerk de opbrengsten vast in een artikel. Deze artikelen zijn te lezen op de website van VNG:

Bent u gemeenteambtenaar en wilt u de toekomst op de agenda zetten in uw organisatie en/of gemeenschap? Lees hier meer over hoe De Ruijter Strategie u daarbij kan ondersteunen.