Leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten

Sinds begin 2021 faciliteert De Ruijter Strategie het VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten, voor ambtelijke organisaties die de toekomst op de agenda willen zetten in het lokale bestuur.

Gemeenten nemen vaak beslissingen die gevolgen hebben voor de lange termijn. Helaas is ver vooruitkijken voor het lokale bestuur vaak lastig, omdat de urgente problemen in het heden al veel aandacht opeisen. Begin 2021 ontstond vanuit een aantal gemeenten daarom het initiatief om een VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten op te zetten. Inmiddels is dit leernetwerk al vijf keer bijeengekomen, gefaciliteerd door De Ruijter Strategie. Het netwerk biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen tussen ambtenaren en voor informele gesprekken over hoe ambtelijke organisaties de toekomst op de agenda kunnen zetten bij het lokale bestuur.

De Ruijter Strategie legt na elke bijeenkomst van het leernetwerk de opbrengsten vast in een artikel. Deze artikelen zijn te lezen op de website van VNG:

De zesde bijeenkomst van het leernetwerk staat gepland voor 24 januari 2023. Het onderwerp van deze bijeenkomst is 'Toekomstgericht werken vanuit een visie op lange termijn'. Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Mail naar Renate Kenter.

Meer weten over gemeentelijke trendverkenningen of het VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten? Bel (020) 625 02 14 of mail naar Renate Kenter.