Leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten

Sinds begin 2021 faciliteert De Ruijter Strategie het VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten, voor ambtelijke organisaties die de toekomst op de agenda willen zetten in het lokale bestuur.

Gemeenten nemen vaak beslissingen die gevolgen hebben voor de lange termijn. Helaas is ver vooruitkijken voor het lokale bestuur vaak lastig, omdat de urgente problemen in het heden al veel aandacht opeisen. Begin 2021 ontstond vanuit een aantal gemeenten daarom het initiatief om een VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten op te zetten. Inmiddels is dit leernetwerk al drie keer bijeengekomen, gefaciliteerd door De Ruijter Strategie. Het netwerk biedt een platform voor uitwisseling van ervaringen tussen ambtenaren en voor informele gesprekken over hoe ambtelijke organisaties de toekomst op de agenda kunnen zetten bij het lokale bestuur.

In de meest recente bijeenkomst spraken de deelnemende ambtenaren (afkomstig van zo’n twintig gemeenten) over het gebruik van trendverkenningen voor gemeenten, ook in aanloop naar de komende bestuurswissel in 2022. De inzichten uit deze bijeenkomst zijn inmiddels vastgelegd in een artikel, verschenen op de website van VNG.

Meer weten over gemeentelijke trendverkenningen of het VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten? Bel (020) 625 02 14 of mail naar Renate Kenter.