Toekomstverkenning Publieke Dienstverlening 2035

Voor de Staat van de Uitvoering verkent De Ruijter Strategie trends en scenario's rondom de dienstverlening van de overheid naar burgers en ondernemers.

In de Staat van de Uitvoering 2022 werden politiek, beleid en uitvoerders opgeroepen om gezamenlijk de toekomst te verkennen. Het kabinet heeft de Staat vervolgens verzocht zo’n toekomstverkenning uit te voeren. Samen met De Ruijter Strategie werkt de Staat daarom aan een gedragen en breed begrepen scenarioverkenning. Deze zal het perspectief van burgers en ondernemers in 2035 vertegenwoordigen en kan een rol spelen in de discussie over de toekomstige mix van mensen, middelen en technologie voor het uitvoeren van de publieke dienstverlening. Meer over de aanleiding en het doel van de verkenning leest u in een interview met de projectleider van de Staat, Siwert de Groot, en Paul de Ruijter.

De eerste stap in dit traject is de trendverkenning, die tijdens de Staatpraat op 3 april jl. is gepresenteerd, zowel als document als in de vorm van drie video's. Ook is er na afloop van de Staatpraat een podcast opgenomen waarin de trends worden besproken.
De komende periode werken we aan de hand van de trendverkenning meerdere mogelijke toekomstscenario's uit voor de publieke dienstverlening in 2035. Een samenvatting van deze scenario's wordt gepubliceerd in de Staat van de Uitvoering 2024, die in september wordt gepresenteerd.

Meer weten? Neem contact op met Jolanda van Heijningen.