De toekomstvisie van ABP

ABP ontwikkelde samen met deelnemers, gepensioneerden en werkgevers Visie 2020, een visie op de toekomst van pensioen.

Met deze visie geeft het pensioenfonds richting aan het beleid voor de komende jaren. De visie is vertaald als een belofte aan de deelnemer. Alle deelnemers, werkzaam
(geweest) binnen overheid of onderwijs, verdienen immers een goed pensioen. De ABP-visie 2020 is erop gericht om samen met alle deelnemers en werkgevers een goed pensioen waar te kunnen blijven maken. Het motto van de visie luidt dan ook: Samen bouwen aan goed pensioen.

De Ruijter Strategie heeft het bestuur en het bureau van ABP ondersteund bij dit proces van visievorming, vanaf de trendverkenning via de interactieve workshops met de deelnemers en andere stakeholders tot aan de formulering van de uiteindelijke visie.