Scenario’s woningmarkt

De Ruijter Strategie heeft in 2012 opdracht van DG Wonen, Bouwen en Integratie, op basis van workshops en interviews, scenario’s verkend voor de woningmarkt, de (mogelijke) effecten op de woningmarkt in beeld gebracht en beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Risico’s voor de woningmarkt en inventarisatie van beleidsopgaven
In december 2011 gaf het DG Wonen, Bouwen en Integratie (WBI) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de opdracht aan De Ruijter Strategie om een aantal verschillende scenario’s voor de economische ontwikkeling uit te werken en om de beleidsopgaven die daaruit voortvloeien voor de woningmarkt te schetsen.

De aanleiding voor deze opdracht was het groeiende besef dat de toestand op de financiële markten van toenemend belang is voor de realisatie van doelen van het WBI-beleid – betaalbaarheid en beschikbaarheid van voldoende woningen – en dat de financiering van de woningvoorraad van grote invloed kan zijn op de financiële stabiliteit. WBI wilde met deze verkenning meer inzicht krijgen in de huidige ontwikkelingen op de financiële markten en toekomstscenario’s ontwikkelen ten behoeve van de beleidsagenda van WBI.

De Ruijter Strategie heeft een tiental interviews gehouden met deskundigen uit de financiële sector en de huisvestingssector en twee workshops georganiseerd. De uitkomsten van de workshops en de input uit de interviews zijn verwerkt in het rapport ‘Scenario’s Woningmarkt’.

In het rapport zijn vier scenario’s uitgewerkt:

  • spiraal omhoog (jaren 1985-2008): stijgende huizenprijzen, lage/dalende rente, toename van schulden, hoog vertrouwen;
  • spiraal omlaag (analogie met jaren 1978-1985): stijgende inflatie en hoge rente, dalende woningprijzen, recessie;
  • Japanscenario (analogie met Japan vanaf het barsten van de vastgoed- en beursbubble in 1990): lage groei, lage rente, lage inflatie en soms deflatie, teruglopende bevolking, hoge staatsschuld;
  • acute vertrouwenscrisis (analogie met Lehman-crisis in 2008).

Op basis van deze scenario’s zijn de (mogelijke) effecten op de woningmarkt in beeld gebracht en zijn er beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Geïnteresseerd? Lees het volledige rapport Scenario’s woningmarkt of kijk op de website van de rijksoverheid.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jolanda van Heijningen op (020) 625 02 14 of per e-mail: jolanda@deruijter.net