Strategisch denken binnen gemeentelijke instellingen

Hoe ontwikkel je als gemeentelijke organisatie een langetermijn visie? Behalve met de wensen van politici en burgers zijn er ook ontwikkelingen van buitenaf waar je rekening mee zal moeten houden.

Renate Kenter, Senior Consultant bij De Ruijter:

“Er komt de laatste jaren vanuit de Rijksoverheid steeds meer op het bordje van de gemeente te liggen. Nieuwe taken en verantwoordelijkheden die vragen om een doordachte langetermijnvisie, maar die tegelijkertijd de operationele taken in rap tempo verveelvoudigen en beslag leggen op de capaciteit. Het doorbreken van een dergelijk spanningsveld vraagt om strategisch inzicht en een gezamenlijke visie. Het begint met een proces binnen de gemeentelijke organisatie, waar vervolgens ook de buitenwereld bij betrokken kan worden. Gebruik maken van elkaars kennis, perspectief en denkkracht; samen het grotere plaatje zien.

De Ruijter Strategie heeft de afgelopen jaren in heel Nederland gemeenten begeleid bij het verkennen van de toekomst en het ontwikkelen van een visie. Zo heeft de Gemeente Velsen in 2011 haar traject Visie op Velsen 2025 afgerond, een proces waarin het college van B&W zich samen met de gemeenteraad, burgers en belanghebbenden heeft uitgesproken over de toekomst van Velsen. En met de Gemeente Bloemendaal heeft De Ruijter Sustainability een duurzaamheidsvisie ontwikkeld en beschreven.

Lees hieronder het artikel van Renate Kenter.