CIBG: van scenario’s tot beleidsplan 2012-2015

In 2010 en 2011 begeleidde De Ruijter Strategie een scenario- en visietraject bij het CIBG. De resultaten van dit traject werden verwerkt in het Beleidsplan 2012-2015.

In de aanloop naar het beleidsplan 2012-2015 begeleidde De Ruijter Strategie in 2010 en 2011 een scenario- en visietraject bij het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS, gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en uitleveren van (gecertificeerde) gegevens. Dit doet het CIBG primair voor de zorgsector.

Het CIBG heeft te maken met een dynamische omgeving als het gaat om politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook trends op het gebied van demografie en technologie hebben impact op het werkgebied van het CIBG. Het CIBG wilde niet passief afwachten hoe al deze ontwikkelingen uitpakken, maar verkennen welke discontinuïteiten mogelijk op het pad lagen en met behulp van de scenariomethode proactief anticiperen op mogelijke toekomstige situaties. De directe aanleiding hiervoor was het VWS-brede onderzoek Doorlichting Aansturing Zorgstelsel (DAZ) naar mogelijkheden voor complexiteitsreductie binnen het ministerie.

Deze toekomstverkenning ging van start met een scenarioworkshop. De deelnemers ontwikkelden een set scenario’s over het werkgebied van het CIBG zoals dat er in 2015 uit zou kunnen zien: in welke situaties zou de organisatie mogelijkerwijs terecht kunnen komen?

Met de scenario’s in het achterhoofd kwam het CIBG bijeen in een tweede workshop om stil te staan bij de eigen succesformule, missie en visie. Wat zijn de sterke punten van het CIBG? Welke positie heeft het CIBG in het krachtenveld van VWS? Wat zou het CIBG zelf graag willen, zowel voor de verschillende werkgebieden als voor het CIBG als geheel? Het resultaat waren een succesformule (“Innovatief, resultaatgericht en focus op de klant”), een focus, een missie en een visie voor het CIBG en de werkgebieden, in grote lijnen en met hier en daar nog open vragen. In een derde workshop werden deze ideeën verder aangescherpt. Gedeelde uitgangspunten werden vastgesteld en de deelnemers kwamen tot keuzes.

De resultaten van dit traject werden verwerkt in een beleidsplan voor de periode 2012-2015. Bovendien is van het beleidsplan een videoclip gemaakt, die te vinden is op de homepage van het CIBG.