Vergrijzing wordt kans voor de publieke sector

Een artikel van Paul de Ruijter en Saskia Stolk
VM – juni 2010 – #18

Hoewel over het precieze bedrag discussie bestaat, is het wel zeker dat de komende kabinetsperioden vele miljarden euro’s bezuinigd zullen moeten worden in de publieke sector. Een nog groter effect dan de bezuinigingen die op stapel staan, krijgt de verwachte uitstroom van werknemers. De uitstroom van talent uit de publieke sector – zeven op de tien werknemers tussen nu en 2020 in het ergste geval – stelt verenigingen van werkgevers en werknemers voor uitdagingen. De oplossing is: stop met vechten. De verenigingen voerden gezamenlijk een toekomstverkenning uit en gebruikten het feit dat zij ieder hun eigen perspectief hebben op de toekomst van de arbeidsmarkt om creatieve en innovatieve ideeën los te maken. Het eindrapport is in april gepresenteerd onder de titel De grote uittocht.

Lees bijgveoegd het hele artikel

Wilt u meer weten over dit artikel? Bel Saskia Stolk op (020) 625 02 14 of mail naar saskia@deruijter.net