Publicaties

De Ruijter Strategie zet al ruim 25 jaar de toekomst op de agenda bij overheid en bedrijfsleven.

Management Control in Onzekere Tijden

Ontwerp en gebruik van het systeem.
Master Thesis MSc BA Organizational and Management Control.
Door Douwe Bekenkamp MSc.

Monitormechanismen ‘Justitie over Morgen’

In opdracht van het WODC heeft De Ruijter Strategie het rapport “Monitormechanismen – Justitie over morgen” ontwikkeld, om er zicht op te krijgen welk van de scenario’s zich op basis van het monitormechanisme in de toekomst lijkt te ontvouwen.

Creating a bigger pie for the adhesive tape industry

Uit een studie van De Ruijter Strategie blijkt dat het aanboren van nieuwe markten, het verleggen van de aandacht van volume naar waarde en open innovatie ervoor kunnen zorgen dat de totale markt van de tape-industrie groeit.

Scenario’s voor dynamisch beleid

Samenvatting van een onderzoek naar het gebruik van scenario’s voor voor de ex-ante toetsing van wet- en regelgeving en de ontwikkeling van dynamisch beleid (casus artikel 20 van de nieuwe Drank- en Horecawet)

De elektronische burger

Film in opdracht van het Ministerie van BZK (DIIOS) over de mogelijke toekomst van digitale dienstverlening door de overheid.

Fit for the Future – ECMA

Scenariofilm waarin een beeld wordt geschetst van de toekomst van de industrie voor kartonverpakkingen.

Scenario Planning at Vodafone

In 2000, just after the UMTS licence was purchased, Vodafone Group R&D Netherlands began a scenario project on “mobile commerce in 2005”. Paul de Ruijter and Daniel Erasmus facilitated the workshops.

(Real) Option Thinking and Scenarios

Scenarios make us think about more than one future, but we are only asked to come up with one strategy for the future. This creates a tension between scenarios and strategies. (Real) option thinking promises to be able to bridge this gap.

‹‹‹5678910111213