Shrinking Cities in the Netherlands

Onderzoek naar de gevolgen van bevolkingsdaling voor ruimtelijke ordening, met behulp van de scenariomethode.
Door Christian Salewski en Alexa Bodammer.

Building snowmen without snow – an unusual but uncertain perspective

Shrinking citiesStedelijke ontwikkeling wordt normaal gesproken gebaseerd op de aanname dat bevolkingen blijven groeien. Met het scenario van geen groei of zelfs negatieve bevolkingsgroei wordt bij de ruimtelijke ordening geen rekening gehouden. Desondanks worden steden in bijvoorbeeld voormalig Oost-Duitsland wel degelijk geconfronteerd met deze ontwikkeling. De krimp komt echter als een grote verrassing waardoor instanties en overheden slechts in staat zijn te reageren in plaats van actief de risico`s te managen en de kansen die eruit voortkomen te benutten.

‘Shrinking Cities’ is een onderzoek naar deze ontwikkeling en naar de kansen die hieruit kunnen voortvloeien voor lokale overheden. Ook in Nederland ,met een teruglopend geboortegemiddelde, veranderende levensstijl en urbanisatie is dit een relevant probleem. Met de toepassing van de scenariomethode lijkt de manier waarop er in Nederland naar toekomstige ontwikkelingen wordt gekeken, fundamenteel te zijn veranderd. Het onderzoek adviseert gemeenten om met behulp van de scenariomethode een houdbare strategie te ontwikkelen om de toekomstige negatieve bevolkingsgroei te ondervangen en de kansen die eruit voortkomen te benutten.

Contact:
Christian Salewski (salewski@arch.ethz.ch) – Zürich, Switzerland
Alxexa Bodammer (alexa.bodammer@tu-dresden.de) - Dresden, Germany