Scheepsbouw Nederland: 5x Aanpakken

In 2008 hebben VNSI en HME hun krachten gebundeld in de vereniging Scheepsbouw Nederland. De Ruijter Strategie heeft de nieuwe vereniging mogen begeleiden naar een gezamenlijke visie op 2015, te lezen in het strategierapport ’5 x aanpakken’.

VNSI en HME hebben in 2005 afzonderlijk van elkaar een visie op de toekomst geformuleerd. HME in de vorm van de strategische verkenning ‘Innovatie 2020’, waaruit 7 verschillende innovatietrajecten voor de maritieme toeleveringsindustrie naar voren kwamen.
VNSI publiceerde destijds in samenwerking met De Ruijter Strategie ‘Dutch LeaderSHIP 2015′, waarin 5 succesfactoren en 18 actiepunten voor de toekomst van de Nederlandse scheepsbouw worden benoemd. Na de fusie begin 2008 tot de nieuwe vereniging Scheepsbouw Nederland was er behoefte aan een gezamenlijke, nieuwe visie. De Ruijter Strategie heeft voor de totstandkoming van deze visie een bottom-up proces ontworpen, begeleid en gerapporteerd waarmee via interviews en themasessies met de leden de belangrijkste 5 thema’s voor de komende 7 jaar zijn afgeleid en beschreven.

De wereld van de Nederlandse Scheepsbouw ziet er nu, drie jaar later, anders uit. Het gaat heel goed; zo goed zelfs dat er mensen tekort zijn. De scheepsbouwcluster heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de samenwerking binnen de cluster en wil deze ontwikkeling voortzetten. Kijkend naar de toekomst onderscheidt de industrie vijf belangrijke, gezamenlijke aandachtspunten:

  • Concurreren door talent
  • Duurzaamheid en innovatie
  • Versterken synergie in de cluster
  • Samenwerking met de overheid
  • Internationale branding van de Nederlandse scheepsbouwcluster

De visie van Scheepsbouw Nederland op deze 5 thema’s zal voor de eigen beleidsagenda worden gebruikt en zal tevens inbreng zijn voor de aanstaande actualisering van het Europese ‘LeaderSHIP 2015′ van CESA en de Europese Commissie. Lees hieronder het Strategie Rapport ’5x aanpakken’.

Jolanda van HeijningenHeeft u vragen over deze publicatie? Neem contact op met Jolanda van Heijningen: (020) 625 02 14