Creating a bigger pie for the adhesive tape industry

Uit een studie van De Ruijter Strategie blijkt dat het aanboren van nieuwe markten, het verleggen van de aandacht van volume naar waarde en open innovatie ervoor kunnen zorgen dat de totale markt van de tape-industrie groeit.

Paper in opdracht van de European Association for the Self Adhesive Tape Industry (Afera)

Door ir. Paul de Ruijter en Douwe Bekenkamp MSc.

De Europese tape industrie richt zich momenteel met name op prijsconcurrentie. Oorzaak hiervan is de toenemende concurrentie uit Azië. Deze prijsconcurrentie zorgt ervoor dat een toename in de winst voor het ene bedrijf een afname in de winst voor het andere bedrijf betekent. Een betere toekomst is echter mogelijk.

Uit een studie van De Ruijter Strategie blijkt dat het aanboren van nieuwe markten, het verleggen van de aandacht van volume naar waarde en open innovatie ervoor kunnen zorgen dat de totale markt van de tape industrie groeit. Hierdoor is “a bigger pie” voor iedereen mogelijk. Deze drie ontwikkelingen zijn samen te vatten onder de term waardeconstellatie. Door de tape industrie niet te zien als een waarde keten, waarin ieder bedrijf een stap in de keten vertegenwoordigt, maar als een waardeconstellatie, waarin een netwerk van leveranciers zich om de klant vormt, verandert de rol van de bedrijven: zij voegen niet meer alleen waarde toe aan grondstoffen maar door een coproductie met bedrijven uit allerlei segmenten voegen zij samen waarde toe aan producten of diensten voor haar klanten. Hierdoor zijn grotere marges mogelijk.

Deze uitkomsten zijn gepresenteerd op het jaarlijkse congres voor alle leden van Afera. Daarnaast heeft De Ruijter Strategie een paper geschreven met de uitkomsten van deze studie.

Heeft u vragen over deze publicatie? Neem contact op met Jolanda van Heijningen: (020) 625 02 14