Scenario’s voor dynamisch beleid

Samenvatting van een onderzoek naar het gebruik van scenario’s voor voor de ex-ante toetsing van wet- en regelgeving en de ontwikkeling van dynamisch beleid (casus artikel 20 van de nieuwe Drank- en Horecawet)

In 2001 en 2002 werkte De Ruijter Strategie mee aan een studie waarin scenario’s werden gebruikt als instrument voor de ex-ante toetsing van wet- en regelgeving en de ontwikkeling van dynamisch beleid.

Klik hieronder voor de samenvatting van dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door het Ministerie van Justitie en de Keuringsdienst van Waren.