Management Control in Onzekere Tijden

Ontwerp en gebruik van het systeem.
Master Thesis MSc BA Organizational and Management Control.
Door Douwe Bekenkamp MSc.

Een Management Control Systeem (MCS) wordt gebruikt om de resultaten van de organisatie te monitoren en te sturen. Het management of de directie kan op verschillende vlakken de resultaten van de organisatie monitoren en sturen:

Action control is gebaseerd op het voorschrijven of verbieden van bepaalde handelingen. Door fysieke (geld in de kluis) of administratieve (wachtwoorden) beperkingen kan het onmogelijk gemaakt worden om bepaalde handelingen door medewerkers uit te laten voeren. Ook kunnen bepaalde handelingen juist gestimuleerd worden, omdat men aanneemt dat dit goede resultaten tot gevolg heeft.

Result control is een beoordeling op basis van behaalde (financiële) resultaten. De gestelde targets zijn vaak gebaseerd op het budget. Hoe de resultaten behaald worden, is aan de manager zelf. Dit geeft een grote vrijheid aan de manager om zijn eigen “zaak” in te richten wat vaak motiverend werkt.

Personnel control is gebaseerd op het karakter van de medewerker zichzelf te controleren en te motiveren. Veel gebruikte methoden zijn personeelsselectie, trainingen en taaktoedeling.

Cultural control stimuleert de afdeling/organisatie elkaar te motiveren en aan te spreken op gedrag. Beloningen vinden plaats op basis van groepsprestaties en normen en waarden zijn belangrijk. De directie of het management hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie.

In deze scriptie wordt onderzocht, aan de hand van de bestaande literatuur en twee casestudies, hoe tight deze vier control vormen toegepast dienen te worden indien een organisatie opereert in een onzekere omgeving.