Cedris: scenario’s voor de SW-sector in tekst en beeld

Cedris is de branchevereniging van sociale werkvoorzieningbedrijven. Voor de komende 15 jaar verwacht Cedris enorme verschuivingen in de sector en ontwikkelde met De Ruijter Strategie vier toekomstscenario’s, in woord en beeld.

Vroeger werkten de meeste mensen die door Cedris-leden werden geplaatst in sociale werkplaatsen. Tegenwoordig is er een tendens dat steeds meer mensen bij reguliere werkgevers worden geplaatst via begeleid werken of detachering. De aankomende Wet Werken naar Vermogen (WWNV) zal deze ontwikkeling verder versnellen. Cedris-leden bedienen daardoor in toenemende mate het gehele scala aan groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met welke problemen hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de komende 15 jaar te kampen en hoe kunnen we voorzien in juiste professionele begeleiding en infrastructuur voor de ontwikkeling van deze groep?

Cedris is daarom in 2011 het scenariotraject Agenda van de Toekomst 2025 gestart en heeft samen met De Ruijter Strategie op basis van een trendrapport en 21 interviews met experts vier toekomstbeelden uitgewerkt rond de twee belangrijkste onzekerheden voor de sector: krijgen we een overheid die zich om de doelgroep bemoeit of juist niet? En krijgen we een zeer selectieve arbeidsmarkt die de doelgroep niet aanneemt, of een arbeidsmarkt die plaats inruimt voor mensen met een beperking?

De vier scenario’s rond deze onzekerheden zijn uitgebreid beschreven in de publicatie Agenda voor de Toekomst Deel 3 - Scenario’s voor 2025 (zie onderaan). Ook zijn de scenario’s verfilmd en aan de leden beschikbaar gesteld voor interne strategiesessies:

Wilt u meer weten over dit traject? Neem contact op met Jolanda van Heijningen, op (020) 625 02 14 of via jolanda@deruijter.net.