Cedris eindrapport: Meedoen naar vermogen

In deze vierde en laatste publicatie in het verkenningstraject Agenda van de toekomst 2025 worden zes richtinggevende thema’s beschreven voor Cedris, de SW-bedrijven en de partners in het netwerk.

Met behulp van de scenario’s die Cedris eerder dit jaar samen met De Ruijter heeft ontwikkeld en verfilmd, is men de afgelopen maanden in gesprek gegaan met de eigen leden, branche- en werkgeversorganisaties, publieke partners, bestuur, de eigen strategiecommissie en met de mensen waar het allemaal om gaat: SW-medewerkers. Welke kansen en uitdagingen op de lange termijn zien zij in elk van de vier scenario’s als het gaat om de participatie van mensen met een afstand tot werk? En hoe zien zij hun eigen rol daarin? De opbrengsten uit deze gesprekken zijn samengevat in het strategierapport ‘Agenda van de toekomst 2025 – Meedoen naar Vermogen’, de vierde en laatste publicatie van het verkenningstraject, die begin november tijdens de Algemene Ledenvergadering van Cedris is gelanceerd. Hierin staan zes richtinggevende thema’s voor ‘meedoen naar vermogen’ waar Cedris, de SW-bedrijven en de partners in het netwerk zich de komende periode op zouden moeten richten.

Met dit eindrapport, waar De Ruijter Strategie samen met de Cedris projectgroep met veel plezier aan heeft gewerkt is het verkenningstraject Agenda van de toekomst 2025 afgerond, maar begint er tegelijkertijd een nieuwe fase: de transitie naar een wereld waarin iedereen mee kan doen naar vermogen.