Visie op Velsen 2025

De Ruijter Strategie heeft in 2011 het visietraject van de gemeente Velsen begeleid.

Om doelen te kunnen stellen en de juiste weg daar naartoe te vinden, is het hebben van een visie onontbeerlijk, ook voor de gemeente Velsen. College en raad willen samen hun visie op de toekomst van Velsen onder woorden brengen: wat is belangrijk, welke kant gaat het op met onze gemeente, onze voorzieningen, werkgelegenheid, woningbouw, wegen, cultuur en natuur. Een visie gaat echter niet alleen over Velsen als gemeente, maar ook over Velsen als gemeenschap. Daarom heeft de gemeente Velsen besloten een intensief interactief proces te doorlopen door in gesprek te gaan met allerlei groeperingen uit de samenleving. Wat moet er gebeuren in de komende vijftien jaar – rekening houdend met de landelijke ontwikkelingen en met de behoeften en bijdragen van de inwoners van Velsen.

Op 8 september 2010 vond de aftrap van het traject Visie op Velsen 2025 plaats. Door middel van interviews en bijeenkomsten met burgers en belanghebbenden in november en een Burgerpanel zijn trends en ontwikkelingen in de omgeving van de gemeente verzameld. Dit is samengebracht in een uitgebreide nota “Velsen op weg naar 2025: een kruispunt van wegen” en samengevat in een trendboekje. Deze stukken vormen de basis voor de visie.

In januari 2011 zijn burgers en belanghebbenden opnieuw uitgenodigd om mee te denken. Dit keer is hen gevraagd naar hun visie: wat wilt u voor de toekomst van de gemeente Velsen? Op basis van de uitkomsten van twee bijeenkomsten zijn vijf visierichtingen uitgewerkt. Deze zijn in een mini-symposium gepresenteerd aan alle mensen die hebben deelgenomen. Bekijk hier de film over de weg naar de visie en de vijf visierichtingen:

Ook de gemeenteraad heeft zich gebogen over de verschillende geformuleerde visies en in het voorjaar van 2011 is er uiteindelijk een geïntegreerde visie tot stand gekomen voor de toekomst van de gemeente Velsen.

Op de website van de gemeente Velsen vindt u meer informatie en downloads.

De Ruijter Strategie heeft het proces van Visie op Velsen 2025 ontworpen en begeleid.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Renate Kenter op (020) 625 02 14 of mail naar renate@deruijter.net