Strategisch plannen in tijden van crisis

In turbulente tijden is onze reflex vaak om te beginnen met het oplossen van problemen, vaak ten koste van de focus op de lange termijn en strategisch plannen.

Toch is strategisch plannen de enige manier om turbulente tijden te overleven.

In turbulente tijden is onze reflex vaak om te beginnen met het oplossen van problemen, vaak ten koste van de focus op de lange termijn en strategisch plannen. Kortetermijndenken alleen zal ons echter niet door de crisis helpen. Sterker nog: dat denken zou er wel eens de oorzaak van kunnen zijn dat we überhaupt in deze crisis terechtgekomen zijn.

Op basis van hun ervaringen met een aantal ernstige crises— de eerste en tweede oliecrisis, de internetzeepbel, de kredietcrisis en recentelijk de schuldencrisis—hebben Paul de Ruijter en Henk Alkema een aantal gedachten ontwikkeld over strategische planning in tijden van crisis, die door Saskia Stolk op papier zijn gezet. Volgens hen moet de huidige wereldwijde financieel-economische crisis niet gezien worden als het falen van strategische planning, maar als het onvermogen van de financiële en politieke wereld om dit op de juiste manier te gebruiken.

De Ruijter, Alkema en Stolk roepen het bedrijfsleven op om bankiers, politici of strategische planning niet de schuld te geven van de crisis, maar om strategische planning te gebruiken om er doorheen te komen en kansen te benutten. Het bedrijfsleven kan zich niet veroorloven om te wachten tot overheid en financiële instellingen de situatie weer onder controle hebben. In plaats daarvan moet het bedrijfsleven analyseren waar de eigen planning en voorbereiding wellicht gefaald hebben, de nieuwe realiteit op waarde schatten en daarnaar handelen. Uiteindelijk zal het bedrijfsleven, niet de regering of banken, ons uit de recessie krijgen.
Geïnteresseerd? Lees het volledige artikel.