Cedris – Agenda van de toekomst 2025

Als brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie in Nederland wil Cedris de onzekere toekomst op lange termijn verkennen en strategische opties ontwikkelen, op basis van scenarioplanning.

Als brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie in Nederland heeft Cedris tot doel haar leden en hun klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en hun belangen te behartigen. Daarom wil Cedris de onzekere toekomst op lange termijn verkennen en strategische opties ontwikkelen, zodat men hierop kan anticiperen in plaats van slechts reageren als het zover is. De afgelopen anderhalf jaar is er, onder begeleiding van De Ruijter Strategie, dan ook hard gewerkt aan het interactieve scenariotraject Agenda van de toekomst 2025.

In de SW-sector hebben zich de afgelopen decennia allerlei ontwikkelingen voorgedaan. SW-bedrijven bedienen in toenemende mate niet alleen de Wsw-doelgroep, maar steeds vaker het gehele scala aan groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met welke mogelijke onzekerheden hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de komende 15 jaar te kampen en hoe kunnen we voorzien in de juiste professionele begeleiding van deze groep?

De eerste stap in dit traject is een omgevingsverkenning die inzicht biedt in ontwikkelingen, trends en onzekerheden uit de buitenwereld die relevant zijn voor de branche. Deze trendrapportage is het resultaat van deze verkenning en vormt de basis voor de volgende stap in de scenariostudie.

De tweede stap in het traject is interviews met stakeholders die vanuit praktijk en wetenschap hun visie delen op de toekomst voor de (re-integratie) van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De verslagen hiervan vindt u in de aparte publicatie ‘In gesprek met de buitenwereld’.

Vervolgens zijn vier toekomstbeelden uitgewerkt rond de twee belangrijkste onzekerheden voor de sector: krijgen we een overheid die zich met de doelgroep bemoeit of juist niet? En krijgen we een zeer selectieve arbeidsmarkt die de doelgroep niet aanneemt, of een arbeidsmarkt die plaats inruimt voor mensen met een beperking. De vier scenario’s rond deze onzekerheden zijn uitgebreid beschreven in de 3e publicatie Scenario’s voor 2025. Ook zijn de scenario’s verfilmd en aan de leden beschikbaar gesteld voor interne strategiesessies:

Met behulp van deze scenario’s is Cedris vervolgens in gesprek gegaan met de eigen leden, branche- en werkgeversorganisaties, publieke partners, bestuur, de eigen strategiecommissie en met de mensen waar het allemaal om gaat: SW-medewerkers. Welke kansen en uitdagingen op de lange termijn zien zij in elk van de vier scenario’s als het gaat om de participatie van mensen met een afstand tot werk? En hoe zien zij hun eigen rol daarin? De opbrengsten uit deze gesprekken zijn samengevat in het strategierapport ‘Agenda van de toekomst 2025 – Meedoen naar Vermogen’, de vierde en laatste publicatie die begin november 2012 is verschenen. Hierin staan zes richtinggevende thema’s voor ‘meedoen naar vermogen’ waar Cedris, de SW-bedrijven en de partners in het netwerk zich de komende periode op zouden moeten richten.

Wilt u meer informatie over de rol van De Ruijter Strategie in dit traject? Neem contact op met Jolanda van Heijningen op (020) 625 02 14 of mail naar jolanda@deruijter.net