Waternet Toekomstverkenning Drinkwater 2050

Waternet levert kwalitatief hoogwaardig drinkwater in en rond Amsterdam. Op welke toekomstige ontwikkelingen, die impact kunnen hebben op deze taak, moet Waternet zich voorbereiden?

De Toekomstverkenning Drinkwater geeft een lange termijn schets (richting 2050) voor het hele drinkwatersysteem ‘van bron tot tap’. Om tot een toekomstverkenning te komen worden twee sporen bewandeld: een intern en een extern spoor.

Het externe spoor, waarvan u de uitkomsten in het rapport hieronder vindt, kijkt van buiten naar binnen. Trends en ontwikkelingen (oftewel externe factoren) rond Waternet kunnen in meer of mindere mate invloed hebben op het (toekomstige) functioneren van het drinkwatersysteem in de huidige opzet. Denk aan de groei van het aantal inwoners, de inzet van nieuwe technologie om kwaliteit te meten en te verbeteren, maar ook aan de effecten van klimaatverandering. Met deze trends en ontwikkelingen kunnen strategische (‘wat als’) vragen, oftewel scenario’s, waarmee toekomstige strategische keuzes, risico’s/kansen en systeemeisen voor het drinkwatersysteem worden vastgesteld. Dit kan aanleiding zijn om het systeem op onderdelen aan te passen.
Onder begeleiding van De Ruijter Strategie heeft de externe verkenning de volgende methode gevolgd:
1. Brede trendverkenning volgens DESTEP-methode, via een interne brainstorm, literatuuronderzoek en interviews met experts uit de sector
2. Uitwerken van een bredere set relevante en plausibele incidentscenario’s oftewel ‘wat als’- scenario’s
3. Uitwerken scenario’s, implicaties en opties
4. Eindrapportage

Bijgaand document is de publieksversie van de eindrapportage van de Externe verkenning.

In het interne spoor, dat begin 2020 wordt afgerond, wordt op systeemniveau beoordeeld of het drinkwatersysteem, gegeven de onzekerheden in de context, voldoet aan het huidige en toekomstige gewenste serviceniveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan benodigde capaciteiten, leveringszekerheid en flexibiliteit. De toekomstbeelden uit het externe spoor maken het mogelijk een duidelijke koers uit te zetten en investeringen nu en in de toekomst op een goede manier af te wegen en te onderbouwen.

Wilt u meer weten over de aanpak van een strategisch proces waarin een externe verkenning wordt gecombineerd met een interne systeembeoordeling? Neem vrijblijvend contact op met Jolanda van Heijningen, via 020-6250214 of per mail.